26.9 C
Zagreb
Naslovnica Život i zabava Fina tražila, Trgovački sud otvorio stečajni postupak nad tvrtkom Velimira Bujanca

Fina tražila, Trgovački sud otvorio stečajni postupak nad tvrtkom Velimira Bujanca

Na temelju članka 110. stavka 1. Stečajnog zakona, Financijska agencija podnijela je nadležnom trgovačkom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka za dužnika BUJICA MEDIA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za produkciju i usluge, kažu u Fini.

Na dan 29.09.2021. dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 184.460,89 kuna, u koji iznos je uračunata kamata i naknada Financijske agencije za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Financijska agencija kao podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka, osim gore navedenih podataka o iznosu neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje i podataka o računima i oročenim novčanim sredstvima, ne raspolaže drugim podacima o imovini pravnih osoba, stoji, uz ostalo, u zahtjevu.

Trgovački sud u Zagrebu u stečajnom postupku povodom prijedloga Fine za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom BUJICA MEDIA j.d.o.o.,Sesvete (Grad Zagreb), riješio je da se pokreće prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

Naredio je osobi ovlaštenoj za zastupanje Velimiru Bujancu da u roku od 8 dana, dostavi sudu pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika u kojem će, među ostalim, biti naznačeni podaci o imovini dužnika i to: popis nekretnina i pokretnina koje čine imovinu dužnika te gdje se te stvari nalaze, zatim gdje se nalaze i kome pripadaju tuđe stvari na kojima dužnik ima određena imovinska prava, prema kome dužnik ima kakvu novčanu ili koju drugu tražbinu, koja druga prava čine imovinu dužnika, ima li na računima dužnika i kod koga novčana sredstva, ima li dužnik kakvu drugu imovinu.

Ako osoba ovlaštena za zastupanje dužnika u roku iz točke I. ovog zaključka ne dostavi pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika, sud će odrediti saslušanje osobe ovlaštene za zastupanje dužnika. U slučaju neodazivanja na saslušanje sud može osobi ovlaštenoj za zastupanje dužnika odrediti dovođenje, a može je i kazniti novčanom kaznom u iznosu do 10.000,00 kn.

Ako osoba ovlaštena za zastupanje dužnika u dodijeljenom roku ne dostavi pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika ili dostavi netočno ili nepotpuno izvješće odgovara vjerovnicima za štetu koja im je time prouzročena.

Određuje se ročište radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad predmetnim dužnikom za dan 12. siječnja 2022.

Najnovije

Još iz rubrike