Švaljek: HNB je iz slučaja Franak izvukao pouku

Zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke Sandra Švaljek bila je gošća N1 Studija uživo i komentirala situaciju s prešutnim prekoračenjima građana.

Istaknula je da je HNB reagirao u prvom mogućem trenutku.

“Već jedno vrijeme u javnosti se spekulira da je HNB zakasnio. HNB je reagirao u pravom trenutku. Mi smo tek 2020. godine mogli dobiti na uvid financijske izvještaja banaka. Kada smo vidjeli da u tim finanicjskim ivzještajima rastu prihodi od vođenja tekućih i žiro računa tek tada smo uvidjeli da postoji problem. Mi smo dobili i određeni broj prigovora građana koji su upućivali na to da postoji određeni problem s prekoračenjima građana”, rekla je Švaljek.

Problem koji je HNB uočio je, kaže, da ta dva instituta – dopušteno i prešutno prekoračenje nemaju istu namjenu i istu razinu zaštite potrošača.

“Banke su zapravo počele primjenjivati institut prešutnog prekoračenja koji nudi nižu razinu zaštite potrošača. Prema našim saznanjima, mi smo svi ipak bili informirani o tome da su naša dojučerašnja dopuštena prekoračenja postala prešutna prekoračenja, dakle tu informaciju smo dobili”, kaže viceguvernerka.

HNB je reagirao jer su primijetili da banke koriste jedan institut koji građanima nudi nižu razinu zaštite, ističe.

“Prešutno prekoračenje na zahtijeva da vam banka daje mogućnost da to prekoračenje otplatite u godinu dana. Naša intencija je bila uskladiti to s cijenom sličnog instrumenta, a to su dopuštena prekoračenja. Kod prešutnih prekoračenja bi se trebalo odnositi na neke male iznose koji vam nedostaju za kupovinu”, rekla je Švaljek.

Još jednom je naglasila da je HNB reagirao na vrijeme i da je njihova inicijativa bila pravovremena.

Švaljek je pojasnila i da banke imaju praksu redovito revidirati svoje minuse.

“Ako je netko sada dobio obavijest o smanjenju minusa, to nije zbog naše inicijative”, kazala je.

Upitana nije li HNB stekao jedan određeni loš imidž kad se radi o nadzoru banaka, Švaljek je rekla da je HNB iz slučaja švicarski franak izvukao jednu vrlo snažnu pouku.

“Slijedom toga mi postupamo i dalje. Ta pouka je da treba posebno pozorno pratiti financijske proizvode koji imaju masovnu upotrebu i osim toga se u nekom trenutku mnogim potrošačima čine kao dobra opcija. Mi smo naučili smo lekciju da upravo takve proizvode treba pratiti. Isto sada pratimo upravo ta prešutna prekoračenja jer su ona masovne naravi”, pojasnila je Švaljek.

Share This Article