23.2 C
Zagreb
Naslovnica Aktualno VIDEO Plenković: Nacionalni plan je ključni dokument za razvoj Hrvatske

VIDEO Plenković: Nacionalni plan je ključni dokument za razvoj Hrvatske

Sjednica Vlade u četvrtak, 29. travnja 2021. godine, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Nakon usvajanja Dnevnog reda Plenković je rekao: “Danas ćemo usvojiti prijedlog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, inzistiram – prijedlog, na usvajanje koje onda odlazi Europskoj komisiji. Riječ je o ključnom dokumentu za razvoj Hrvatske, gospodarski oporavak i korištenje 47 milijardi kuna za strukturne reforme i ulaganja. Do kraja 2023. ćemo zatražiti zajmove 3,6 milijardi eura ako bude potrebno. Dokument detaljno na preko 1100 stranica sadrži opis reformi i ulaganja.

Prema našoj procjeni 66% plana odnosi se na oporavak, a 34% na otpornost. Na obnovu zgrada trebalo bi ići šest milijardi kuna, tu govorimo o obnovi od potresa. Svaka komponenta ima digitalne i zelene sastavnice. Provedbom plana Hrvatska će sutra biti zelenija i digitalnija. Kad je riječ o makroekonomskim učincima, prema projekcijama realni rast BDP-a u ovoj godini trebao bi biti 5.2%, zatim rast od 6.6% te 4.1% u 2023. Očekuje se da će reforme dati dodatni zamah privatnom sektoru.

Već smo rekli da je korištenje ovih sredstava Hrvatskoj na raspolaganju gotovo 30 milijardi eura u ovom desetljeću. To je iznos bez presedana i jedinstvena prilika.

Što se tiče epidemiološke situacije, brojevi su počeli padati, no i dalje moramo biti odgovorni. Svatko ima aktivnu ulogu u tom procesu. To se posebno odnosi na turističku sezonu. Zamolio sam ministra zdravstva da pripremi dokument kako bismo intenzivirali proces cijepljenja u Hrvatskoj. Imat ćemo minimalno 3,2 milijuna doza do kraja lipnja, a vjerojatno i više. Svi koji će htjeti primiti cjepivo, moći će, a ja još jednom apeliram – cijepljenje je dobro, koristi su veće od rizika.”, prenosi N1.

O situaciji s koronavirusom na sjednici Vlade izvijestio je ministar Vili Beroš.

Beroš je otkrio je da je procijepljeno 16 posto stanovništva.

“U Hrvatsku je zasad pristiglo više od milijun doza cjepiva. Dosad je aplicirano 825.000 doza. Obuhvat cijepljenja veći od prosječnih 16% postignut je u dobnim skupinama od 65% i više. Najveći obuhvat prvom dozom je u Zagrebu 18%, a potom slijedi Sisačko-moslavačka županija. HZJZ je objavio preporuke za sprečavanje širenja zaraze tijekom izbornih skupova. Objavljen je revidirani popis država za koje pri dolasku u Hrvatsku treba primijeniti posebne mjere pri ulasku. Prethodno važećem popisu dodana je Indija”, rekao je Vili Beroš.

“U sklopu intenziviranja kampanje cijepljenja uputili smo dopis Ministarstvu obrane i Crvenom križu radi aktivnog uključivanja. Traži se da se teškim pacijentima omogući posjet obitelji u bolnicama. Pritisak na bolnički sustav ne jenjava, no zbrinjavamo oboljele. Zbog povećanog broja hospitaliziranih posjetili smo karlovačku bolnicu kako bi iskazali podršku liječnicima.

Dolazak veće količine cjepiva omogućuje intenziviranje cijepljenja na masovnim punktovima. Putem prijave kod liječnika obiteljske medicine, telefonski ili prijavom na platformu Cijepise, pozivam građane da se prijave na cijepljenje”, dodao je.

Naglasio je da je osiguran dovoljan broj doza cjepiva: “Vlada RH je osigurala dovoljne količine cjepiva. Ključna je i uspostava jasnog zapovjednog lanca. Glavni koordinator je ravnatelj HZJZ-a. To se postiže na temelju novih pravnih odluka kao što je odluka u obaveznom sudjelovanju javnih i privatnih zdravstvenih radnika u provođenju cijepljenja. Imenovana su tri nova koordinatora – prvi za organizaciju cijepnih mjesta, drugi za distribuciju i treći za informatičku podršku.”

“Obavezno je sustavno upisivanje podataka o cijepljenima u digitalnu platformu. Obavezno je i cijepljenje sedam dana u tjednu i najmanje 12 sati dnevno. Novi operativni plan za cijepljenje radno aktivnog stanovništva detaljno je jasno razrađen. Liječnici obiteljske medicine obavezni su izvaditi iz svojih evidencija popis osoba koje nisu cijepljenje i cijepit će ih se putem pozivnih centara. Formirani su i mobilni timovi. Određuju se i dodatne lokacije diljem Hrvatske”, rekao je Beroš.

“Osigurat će se na svim lokacijama dovoljne količine raznovrsnih cjepiva. Preduvjet za izdavanje potvrde o cijepljenju je upisivanje u digitalnu platformu”, rekao je Beroš.

“Jasno je da nakon našeg razgovora i traženja, ovo je priprema da dinamiziramo proces cijepljenja, da to bude napor sedam dana u tjednu”, rekao je Plenković.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

DNEVNI RED OTVORENOGA DIJELA SJEDNICE:

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za završno usuglašavanje

2. Prijedlog odluke o donošenju Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2022. – 2024.

3. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

4. Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

5. Nacrt prijedloga zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu (EU)

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (EU)

9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (EU)

10. Prijedlog akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga

11. Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika

12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2031. godine

13. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

14. Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

15. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19

16. Prijedlog odluke o izradi smjernica za rad nadzornih i revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te pravnim osobama kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju

17. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zlataru za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Benkovcu za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Čakovcu za zaduženje kod OTP banke d.d., Split

d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Koprivnički Ivanec za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

e) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Martijanec za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

18. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

19. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida

20. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

21. Izvješće o provedbi Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

22. Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih tražbina za 2020. godinu

23. Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu

24. Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2020.

25. Izvješće o radu Agencije za ugljikovodike za 2020. godinu.

DNEVNI RED ZATVORENOGA DIJELA SJEDNICE:

1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak ministara nadležnih za razvoj (FAC Development), 29. travnja 2021.

2. a) Prijedlog intervencijskog podneska Republike Hrvatske u predmetu pred Sudom Europske unije

b) Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za donošenje mišljenja u predmetu pred Sudom Europske unije

3. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu

b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu

5. Kadrovska pitanja

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najnovije

Još iz rubrike