27.7 C
Zagreb
Naslovnica Aktualno Proširena istraga protiv Rimac i tu je i bivša ministrica Žalac, USKOK...

Proširena istraga protiv Rimac i tu je i bivša ministrica Žalac, USKOK opširno objasnio oko čega

Protiv bivše gradonačelnice Knina Josipe Rimac proširena je istraga oko afere Vjetroelektrane koja je pokrenuta još prošle godine.

U priopćenju MUP navodi kako je protiv nje i još nekoliko osoba nadopunjena kaznena prijava. Doznaje se da je među osumnjičenima i bivša HDZ-ova ministrica Gabrijela Žalac, piše RTL.

Priopćenje se prenosi u cijelosti:

”Tijekom nastavka kriminalističkog istraživanjem utvrđeno je postojanje osnova sumnje da je osmero osumnjičenih (1980., 1965., 1985., 1959., 1978., 1979., 1971. i 1958.) počinilo kaznena djela trgovanja utjecajem, davanja mita, davanja mita za trgovanje utjecajem, zloporabu položaja i ovlasti te primanje mita.

Sumnja se da je prvoosumnjičena (1980.) u razdoblju od studenog 2017. do 29. svibnja 2020., u sklopu dogovora i uz novčanu nagradu u iznosu od najmanje 40 tisuća kuna koju joj je na mjesečnoj bazi isplaćivao drugoosumnjičeni (1965.) s ciljem pribavljanja znatne nepripadne koristi trgovačkom društvu, koristeći svoj položaj državne tajnice u jednom ministarstvu, kao i društveni utjecaj koji uživa, poduzimala niz radnji radi pogodovanja navedenom društvu na način:

– tijekom pregovora navedenog trgovačkog društva s većim brojem banaka oko kreditiranja izgradnje jednog vjetroparka, s ciljem odobrenja traženih kredita, zatražila od šestoosumnjičene (1979.) s kojom je u prijateljskim odnosima da korištenjem svog položaja ministrice te članice Nadzornog odbora banke u državnom vlasništvu, od ostalih članova Nadzornog odbora traži podršku i suglasnost kako bi neovisno o ispunjavanju uvjeta društvu bilo odobreno kreditiranje izgradnje vjetroparka. Šestoosumnjičena je na to i pristala, odnosno i sama je učestalo kontaktirala članove Nadzornog odbora banke i predsjednicu Uprave te od njih, iako im još nisu bili dostavljeni podaci o projektu, tražila podršku prilikom davanja suglasnosti na odluku Uprave banke o odobrenju kredita;

– s ciljem osiguranja sklapanja ugovora s jednim trgovačkim društvom kontaktirala je sedmoosumnjičenog (1971.), inače predsjednika Uprave tog društva i od njega zatražila da društvu drugoosumnjičenog (1965.), neovisno o ispunjavanju potrebnih uvjeta, osigura zaključivanje ugovora koji su društvu potrebni za daljnji razvoj, puštanje u rad, proizvodnju i prodaju električne energije za vjetrolektranu, a što je ovaj i učinio;

– s ciljem osiguranja produljenja statusa povlaštenog proizvođača električne energije i izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, prvoosumnjičena (1980.) je kontaktirala četvrtoosumnjičenog (1959.), inače predsjednika Upravnog vijeća pravne osobe s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti, i od njega tražila da društvu drugoosumnjičenog (1965.) neovisno o ispunjavanju uvjeta osigura navedeno, na što je isti pristao premda je znao da navedeno društvo ne ispunjava propisane uvjete. U tom pravcu poduzeo je niz radnji, a zauzvrat je tijekom rujna 2019. godine zatražio od prvoosumnjičene (1980.) da njegovoj prijateljici osigura radno mjesto višeg inspektora u Državnom inspektoratu Republike Hrvatske, što je prvoosumnjičena obećala učiniti;

– od petoosumnjičenog (1978.) je zatražila da, koristeći svoj utjecaj kojeg uživa kao dužnosnik u jednom ministarstvu, osigura donošenje tumačenja tog ministarstva kojim bi se bankama prezentiralo kako ne postoji opasnost da društvo drugoosumnjičenog izgubi status povlaštenog proizvođača električne energije u slučaju da se ne izgrade sve faze postrojenja vjetroelektrane, u roku važenja prethodnih rješenja o statusu povlaštenog proizvođača električne energije i drugo, a na što je isti pristao te u tom pravcu poduzeo niz radnji.

Također, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnova sumnje da je prvoosumnjičena (1980.) poticala osmoosumnjičenu (1958.) na zlouporabu položaja i ovlasti na način da je od nje tražila da kao vršiteljica dužnosti jednog državnog ureda u Šibensko-kninskoj županiji, tijekom provedbe javnih natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, za četiri osobe osigura ostvarivanje najboljih rezultata na testiranju i zapošljavanje na pojedinim radnim mjestima. Posredstvom prvoosumnjičene, osmoosumnjičena je dostavila navedenim kandidatima pitanja i zadatke prije provođenja testiranja i time im omogućila najbolji rezultat, nakon čega je donijela rješenja o njihovom prijemu u državnu službu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijela posebno izvješće, kao nadopunu kaznene prijave od 29. svibnja 2020. godine.”

USKOK objavio opširno priopćenje

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv 13 okrivljenika od 30. svibnja 2020. te rješenja o proširenju istrage protiv petero okrivljenika od 26. lipnja 2020. i protiv 18 okrivljenika od 26. kolovoza 2020., donio rješenje o proširenju istrage protiv osmero okrivljenika (1980., 1965., 1985., 1959., 1978., 1979., 1971., 1958.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela davanja mita, trgovanja utjecajem, davanja mita za trgovanje utjecajem, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te zlouporabe položaja i ovlasti. (26. 4. 2021.)

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od studenoga 2017. do 29. svibnja 2020., u Zagrebu, u sklopu prethodno postignutog dogovora s II. i III. okr., te uz dogovorenu novčanu nagradu od najmanje 40.000 kuna koju joj je na mjesečnoj bazi isplaćivao II. okr., u cilju pribavljanja nepripadne koristi jednom trgovačkom društvu (dalje TD), poduzimala niz radnji radi pogodovanja tom TD-u koristeći pritom svoj položaj državne tajnice u Ministarstvu uprave, kao i društveni utjecaj koji je stekla kroz višegodišnje obnašanje dužnosti gradonačelnice Knina te zastupnice u Hrvatskom saboru.

Tako je I. okr., u cilju odobrenja kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), zajedno s XXII. okr. koja je koristila autoritet ministrice u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije te članice Nadzornog odbora HBOR-a, od ostalih članova tog odbora tražila podršku i suglasnost da se neovisno o ispunjavanju uvjeta TD-u odobri traženo kreditiranje izgradnje jednog vjetroparka. Također su I. okr. i XXII. okr. od predsjednice Uprave HBOR-a tražile da TD-u odobri kredit od 130.000.000 eura, da smanji tražene instrumente osiguranja kredita te da za potrebe TD-a osigura sastavljanje pisma namjere u kojem bi HBOR prije donesene odluke o odobravanju kredita neistinito naveo dobavljaču vjetroagregata da će kredit biti odobren, a što je predsjednica Uprave HBOR-a odbila učiniti. Nadalje je I. okr., na traženje II. i III. okr., učestalo kontaktirala predsjednika Uprave Hrvatske poštanske banke (HPB) i tražila odobravanje kredita od najmanje 30.000.000 eura TD-u neovisno o ispunjavanju uvjeta kao i da banka ne inzistira na dostavi potrebne dokumentacije te da se ublaže sredstva osiguranja te da se maksimalno ubrza procedura realizacije kredita.

Nakon što je TD zatražilo odobrenje kredita od HPB-a, II. okr. je kao stvarni voditelj poslovanja TD-a od predsjednika Uprave HPB-a zatražio odobrenje kredita od 50.000.000 eura te mu ponudio da će mu se u tom slučaju odužiti, a što je ovaj odbio učiniti. Potom je I. okr. ponovno kontaktirala predsjednika uprave HPB-a i tražila ubrzanje procedure isplate novca, dok je XXII. okr. na njeno traženje kontaktirala predsjednicu Uprave HBOR-a i tražila da se ubrza puštanje druge tranše kredita. Za navedene radnje koje je I. okr. poduzela, II. okr. je kao nagradu za I. okr. preko drugog trgovačkog društva dogovorio i financirao jedrenje u kolovozu 2019. godine u vrijednosti od najmanje 15.174,46 kuna.

Nadalje je I. okr. kontaktirala XXXIII. okr. predsjednika Uprave Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o (HOPS) i zatražila da TD-u osigura zaključivanje ugovora potrebnih za daljnji razvoj, puštanje u rad, proizvodnju i prodaju električne energije za vjetrolektranu, a što je ovaj i učinio iako je znao da TD ne ispunjava potrebne uvjete. Na traženje I. okr., protivno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, XXXIII. okr. je s TD-om zaključio Ugovor o korištenju mreže vjetroelektrane iako TD nije dostavilo dokaz o vlasništvu odnosno nekom drugom stvarnom pravu na građevini koja se priključuje na mrežu. Na temelju toga je zaključio i Ugovor kojim je omogućio TD-u da bez ispunjavanja propisanih uvjeta privremeno priključi pogon vjetroelektrane na prijenosnu mrežu.

Nadalje je I. okr. učestalo kontaktirala VI. okr. predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) i od njega tražila da TD-u, neovisno o ispunjavanju uvjeta, osigura produljenje statusa povlaštenog proizvođača električne energije i izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, na što je VI. okr. pristao iako je znao da TD ne ispunjava propisane uvjete te je osigurao da TD zadrži status povlaštenog proizvođača električne energije. Zauzvrat je zatražio od I. okr. da njegovoj prijateljici osigura radno mjesto višeg inspektora u Državnom inspektoratu RH, što je ova obećala učiniti.
Također je VI. okr., na traženje I. okr., osigurao da Upravno vijeće HERA-e donese rješenje kojim se TD-u izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije na razdoblje od pet godina, iako je znao da TD nije uz navedeni zahtjev priložilo potrebne dokaze o ispunjenju uvjeta iz mjerodavnog Pravilnika.

Nadalje se osnovano sumnja da je I. okr. s ciljem da TD-u pribavi korist osiguranjem produljenja roka korištenja kredita sklopljenih sa HBOR-om i HPB-om, zatražila od XVIII. okr. da, koristeći svoj utjecaj u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kojeg uživa kao pomoćnik ministra zadužen za Upravu za energetiku, osigura donošenje odgovarajućih tumačenja kojim bi se bankama prezentiralo kako ne postoji opasnost da TD izgubi status povlaštenog proizvođača električne energije. Na to je XVIII. okr. pristao te je poduzeo potrebne radnje na temelju kojih je u konačnici Ministarstvo izdalo tumačenje supotpisano od strane XVIII. okr., pri čemu u njemu nisu bile navedene sve relevantne odredbe mjerodavnog Pravilnika pa tako ni one u kojima se navode uvjeti za raskid Ugovora o otkupu električne energije sklopljenog s operatorom tržišta. Takvo tumačenje TD je dostavilo navedenim bankama uz zahtjeve za produljenje roka korištenja kredita, koji im je i odobren.

Osim toga se osnovano sumnja da je XXXIV. okr., kao v.d. predstojnice Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, tijekom provedbe javnih natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, na traženje I. okr. da za četiri osobe osigura ostvarivanje najboljih rezultata na testiranju i zapošljavanje, prije provođenja testiranja posredstvom I. okr. dostavila tim osobama pitanja i zadatke i tako im omogućila ostvarivanje najboljeg rezultata. Nakon toga je donijela rješenja o njihovom prijemu u državnu službu u Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Ispostavi u Kninu.

Najnovije

Još iz rubrike