Nakon smrti djevojčice mnogi su kritizirali socijalne radnike: Veliki broj mladih čeka posao, a država ne raspisuje pripravništvo

Da Hrvatskoj nedostaju socijalni radnici mogli smo čuti bezbroj puta posljednjih dana prateći tragičan slučaj djevojčice iz Nove Gradiške. Istodobno, korisnika je sve više. Paradoks je da velik broj mladih s diplomom čeka priliku za pripravništvo bez čega ne mogu položiti stručni ispit i dobiti priliku za rad u struci. Studij socijalnog rada završila je … Nastavi čitati Nakon smrti djevojčice mnogi su kritizirali socijalne radnike: Veliki broj mladih čeka posao, a država ne raspisuje pripravništvo