Invalidima ukrao 312 tisuća, kažnjen radom za opće dobro

Vukovarac Goran P. (39) osuđen je na godinu dana zatvora, zamijenjeno sa 730 sati rada za opće dobro, jer je s računa Društva osoba s invaliditetom “Podunavlje” Vukovar na svoj račun prebacio 312.381,30 kuna. Novac mora vratiti tom društvu u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti presude.

Županijski sud u Vukovaru proglasio ga je krivim jer je od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2013. u Vukovaru kao tajnik Društva osoba s invaliditetom “Podunavlje” Vukovar, ovlašten od predsjednice društva i za raspolaganje novčanim sredstvima za potrebe poslovanja društva, sa žiroračuna društva u nakani da pribavi sebi znatnu imovinsku korist s navedenog računa na svoj tekući račun kod iste banke u više navrata prebacio novčana sredstva. Opravdao je to na ime putnih troškova koje nije izvršio i dnevnica na koje nije imao pravo. Na taj je način uzeo za sebe 312.381,30 kuna. Nepravomoćno je osuđen za kazneno djelo zloporaba položaja i ovlasti.

Goran P. u svojoj je obrani priznao da je učinio za što ga se optužnicom teretilo, naveo da mu je iskreno žao te da se kaje i obećava da takvo što sigurno više neće ponoviti. Iz iskaza predsjednice društva sud je utvrdio da je 2005. Goran P. kao ročnik civilno služio vojni roka u udruzi “Podunavlje” Vukovar, gdje je ona od osnivanja predsjednica, kao i danas. Tijekom kolovoza 2006. Gorana P. zaposlili su u udruzi kao administrativnog djelatnika, a tijekom 2009./2010. godine postao je administrativni tajnik udruge, a kasnije i poslovni tajnik. Nije bio ovlašteni potpisnik na žiroračunu Udruge “Podunavlje”, ali je imao u posjedu sve kartice žiroračuna i internet-bankarstva te je znao sve PIN-ove za njih jer predsjednica zbog svog invaliditeta nema dovoljnu brzinu kako bi upisala brojeve koji se traže tijekom transakcije na internet-bankarstvu, pa ni podići novac na bankomatu. Zbog tih razloga sve transakcije, isplatu plaća, honorara, putnih troškova, dnevnica, režijskih troškova za udrugu obavljao je isključivo Goran P. U razdoblju od 8. lipnja 2010. do 26. studenoga 2013. išao je tri puta u Zagreb službenim vozilom. Da je na svoj tekući račun 39-godišnjak prebacio sa žiroračuna udruge “Podunavlje” ukupno 312.381,00 kuna doznala je tijekom poreznog nadzora 2014. godine, o čemu je htjela s njim razgovarati, ali je bio nedostupan. Nije se sjećala je li Goran za odlazak u Zagreb ispunio putni nalog, odnosno dostavio račun za prijevoznu kartu, ali se sjećala da je Goranovo objašnjenje uvijek bilo da je on za to zadužen, da je to njegov posao o kojemu se brine.

– Prilikom izbora, vrste i mjere kazne, polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja, sud kao olakotne okolnosti optuženiku cijeni iskreno priznanje djela, izraženo kajanje, korektno držanje pred sudom, zatim činjenicu da se radilo o mlađoj osobi u vrijeme počinjenja kaznenog djela, spremnost da oštećeniku namiri učinjenu štetu, dok mu je kao otegotnu okolnost cijenio prijašnju osuđivanost. Takva odluka o kazni izražava zakonom predviđenu društvenu osudu, moralni prijekor za zlo koje je optuženik počinjenjem djela nanio oštećenom društvu i društvu u cjelini, a koja će mu omogućiti ponovno uključivanje u društvo, kao i jačanje povjerenja građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava. Izrečena kazna utjecat će kako na optuženika tako i na sve ostale građane da ubuduće ne čine kaznena djela te upozoriti da je kažnjavanje počinitelja pravilno, a činjenje kaznenih djela pogibeljno – navodi, između ostaloga, u obrazloženju nepravomoćne presude Županijski sud Vukovar.

Goran P. mora platiti i 5336 kuna troškova vještačenja i 2000 kuna sudskog paušala, piše Glas Slavonije.

Facebook Komentari