VIDEO, FOTO Kao da se srušio čitav jedan Senj! Interaktivna karta otkriva stvarne posljedice potresa na Banovini

Hrvatska udruga kriznog menadžmenta – HUKM objavila je online kartu posljedica potresa Copernicus EMS – Pertrinja, Sisak, Glina
https://hukm.maps.arcgis.com/apps/View/index.html…

Copernicus EMS aktiviran je na zahtjev Ravnateljstva civilne zaštite te se zbog konstantne naoblake koja je otežavala interpretaciju satelitskih snimaka područja korišteni snimci dronova Hrvatske gorske službe spašavanja (Odjela bespilotnih sustava) i Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek.

Karte su namijenjene dobivanju situacijske svjesnosti prilikom prvog odgovora na katastrofu dok preglede za sigurnost zgrada, utvrđivanje stupnja oštećenja i preporuke građanima o daljnjem postupanju obavljaju građevinski stručnjaci (statičari) na terenu.

Glina:

Sisak:

Petrinja:

Kao da se srušio čitav jedan Senj! Takve su posljedice potresa na objektima u Petrinji, Sisku i Glini, pokazuju prvi podaci dobiveni satelitom i dronovima, koji se od jučer mogu vidjeti i na interaktivnoj karti Hrvatske udruge kriznog menadžmenta, piše u petak Večernji list.

U Petrinji je stradala 681 kuća, u Sisku njih 891, a u Glini 1171. One su na karti podijeljene u tri kategorije, odnosno označene su crvenom, narančastom i žutom bojom, ovisno o tome jesu li uništene, oštećene ili vjerojatno oštećene.

Predsjednik Hrvatske udruge kriznog menadžmenta Igor Magdalenić kaže da su procjenu posljedica potresa radili korištenjem satelitskih snimaka Copernicusa EMS, na zahtjev Ravnateljstva civilne zaštite.

Karta omogućuje pretraživanje područja Petrinje, Siska i Gline, i to po adresi, pa svatko tko želi vidjeti u kojoj je “kategoriji” njegova kuća ili možda određena škola, ambulanta, vrtić, na samoj karti može upisati gdje se ona nalazi i locirati objekt, kao i stanje u kojem se nalazi, piše Večernji list.

“Zbog konstantne naoblake koja je otežavala interpretaciju satelitskih snimaka, korištene su i one dronova Hrvatske gorske službe spašavanja, odnosno njihova Odjela bespilotnih sustava, kao i dronovi Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek”, objašnjava Magdalenić i još jednom ističe da su karte namijenjene dobivanju “situacijske svjesnosti” prilikom prvog odgovora na katastrofu, dok preglede za sigurnost zgrada, utvrđivanje stupnja oštećenja i preporuke građanima o daljnjem postupanju obavljaju građevinski stručnjaci na terenu.

Facebook Komentari