VIDEO Vlada o pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji; Dan žalosti u subotu; Budite oprezni jer se pojavljuju i lažni računi

Vlada je raspravljala o pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji – već sinoć se sastao uži kabinet, a nakon toga premijer Andrej Plenković najavio je i otvaranje računa preko kojega će građani moći dati svoj doprinos, ali i najavio hitnu financijsku pomoć stradalim područjima.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić rekao je kako će već danas biti uplaćeno 120 milijuna kuna pomoći potresom ugroženim područjima, očekuje i pomoć EU u sanaciji šteta, a građane je zamolio da pomoć uplaćuju službenim kanalima, jer su se pojavili i lažni računi. Tih 120 milijuna kuna tek su početak pomoći, a bit će odobrena na današnjoj sjednici Vlade iz proračunske zalihe, rekao je Marić u emisiji Hrvatskog radija “A sada Vlada”, prenosi HRT.

Sjednica Vlade u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu počela je minutom šutnje za stradale u potresu na Banovini.

”Razorni potres odnio je sedam života za sada, izražavamo suosjećanje s obiteljima poginulih i onima koji su ranjeni”, rekao je uvodno premijer Andrej Plenković. Izvijestio je da je ozlijeđeno 26 osoba i da se ruševine još pretražuju.

Najavio je da će Vlada donijeti odluku o danu žalosti – u subotu 2. siječnja.

”Ovo je prilika da Hrvatska pokaže veliko srce, to se već osjetilo. Posebno cijenimo ljude koji daju pomoć i preporučujemo da pomoć ide putem civilne zaštite i Hrvatskog crvenog križa da pomoć dođe i do najmanjeg sela, zaseoka i mjesta”, rekao je.

Moli građane da budu oprezni jer se pojavljuju i lažni računi. Rekao je da je primjereno što su donijeli odluku da se ukinu propusnice, ali je još jednom zamolio sve da budu oprezni i pridržavaju se epidemioloških mjera.

Najavio je da će poslijepodne imati telefonsku sjednicu Vlade na kojoj će donijeti odluku o preraspodjeli neutrošenih sredstava za pomoć zdravstvu.

Kao interventnu pomoć u ublažavanju i saniranju posljedica potresa trima županijama ukupno upućuje se 120 milijuna kuna – 100 milijuna kuna najteže pogođenoj Sisačko-moslavačkoj, a po 10 milijuna Zagrebačkoj i Karlovačkoj. ”Ovo je samo prvi korak, računamo i na sredstva europskih fonova, brojne međunarodne financijske institucije su se već javile i iskazale spremnost za pomoć”, rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Vlada je donijela i odluku o naknadi volonterima koji rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima. Ministar Darko Horvat rekao je da je materijalna šteta ogromna. ”To je dobra odluka da im zahvalimo”, podvukao je premijer.

Vlada je otvorila račun za donacije financijskih sredstava u akciji ”Pomoć za obnovu nakon potresa”. Ministar Marić rekao je da se radi o službenom računu državne riznice uz službeni račun Crvenog križa. Unaprijed je zahvalio svima koji će uplatiti donacije. Apelirao je da se eventualni lažni računi prijave nadležnim institucijama.

Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je da su evakuirani bolesnici iz potresom razorenih bolnica, prenosi dnevnik.hr.

Dnevni red

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlog odluke o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom žrtava stradalih u potresu

2. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Sisačko-moslavačke županije

3. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa na području Zagrebačke županije

4. Prijedlog zaključka o zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju štete od potresa koji su se dogodili 28. i 29. prosinca 2020.

5. Prijedlog zaključka o naknadi volonterima koji rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima
6. Prijedlog odluke o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji „Pomoć za obnovu nakon potresa“

7. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode uzrokovane poplavom pravnim i fizičkim osobama na području Grada Vrgorca

8. Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

9. Informacija o dovršetku pregovora o sporazumima koji uređuju buduće odnose i suradnju između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

10. Prijedlog uredbe o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

11. Prijedlog odluke o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024.

12. Prijedlog odluke o proglašenju 2021. godine “Godinom čitanja” u Republici Hrvatskoj

13. Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2021. – 2023.

14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine

15. a) Prijedlog uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju (EU)
b) Prijedlog uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

16. Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu

17. 17.1. Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu
17.2. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini
17.3. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini
17.4. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini
17.5. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini
17.6. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini
17.7. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima
za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini

18. Prijedlog odluke o usvajanju Izmjene Programa “Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj”

19. Prijedlog izmjena i dopuna Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030.

20. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata

21. a) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o pokretanju postupka za
sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta sporazuma između Vlade Republike
Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o sigurnosnim mjerama za
zaštitu klasificiranih podataka

22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijskog poglavarstva Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu završetka gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma na dijelu k.o. Donje Polje-Zablaće

23. 23.1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Hvaru za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
23.2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Đurđevcu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
23.3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Đurđevcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
23.4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Novskoj za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
23.5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica
23.6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Vrgorcu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
23.7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Splitu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
23.8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Funtana za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb za refinanciranje postojećeg dugoročnog kredita kod Societe Generale – Splitske banke d.d., Split
23.9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Funtana za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb za refinanciranje postojećeg dugoročnog kredita kod Croatia banke d.d.
23.10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lekenik za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za sklapanje nagodbe radi mirnog rješenja spora

25. Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova u 2019. godini

26. Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. godinu.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora (povjerljivo)

2. Nacrti prijedloga odluka o osnivanju konzulata (tajno)

3. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.

4. Kadrovska pitanja

5.Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari