22.6 C
Zagreb
Naslovnica Aktualno Jedna je banka počela slati ponude za nagodbe potrošačima s CHF kreditima,...

Jedna je banka počela slati ponude za nagodbe potrošačima s CHF kreditima, UF: Pozivamo sve tužitelje da sa svojim odvjetnicima provjere čega se moraju odreći

Goran Aleksić iz Udruge Franak objavio je na fb-u da je jedna banka počela slati prijedloge za nagodbu u sudskim tužbama:

“Saznajemo iz više izvora da je Addiko banka počela slati ponude za nagodbe potrošačima iz nekonvertiranih CHF kredita koji su tužili tu banku zbog nepoštene kamate i valute.

Mi aktivisti UF ne znamo sadržaj tih ponuda, ali obavještavamo sve tužitelje iz CHF ugovora o sljedećim činjenicama:

1. Za ništetne odredbe banke vam moraju vratiti sve preplaćene anuitete i pripadajuće zatezne kamate.

2. Ako ste ugovorili ulazne naknade za obradu kredita, i izlazne naknade za prijevremenu otplatu kredita, takve naknade također su ništetne, mada nisu obuhvaćene kolektivnom sudskom presudom, pa se i te naknade moraju zajedno sa zateznim kamatama vratiti potrošačima.

3. Na Vrhovnom sudu RH mora se utvrditi još i ništetnost CHF ugovora, pa ukoliko VSRH prihvati činjenicu da su CHF ugovori ništetni, pravo na obeštećenje je znatno veće nego samo na temelju ništetnih ugovornih odredaba.

U skladu s ništetnošću ugovornih odredaba te potencijalnom ništetnošću CHF ugovora, upozoravamo sve tužitelje na sljedeće:
Nagodba, kao što joj sama riječ kaže, znači da se svaka strana nečega odriče da bi se izbjegao nastavak sudskoga postupka. Budući da potrošači iz nekonvertiranih otplaćenih kredita imaju nedvojbeno pravo na sve preplaćene anuitete i pripadajuće zatezne kamate, kao i na potencijalno dodatno obeštećenje za ništetnost ugovora, pozivamo sve tužitelje koji dobiju ponude za nagodbe da sa svojim odvjetnicima provjere čega se nagodbom moraju odreći, pa u tome smislu i razmisle o prihvatljivosti ponude Addiko banke danas, a možda drugih banaka sutra. Nagodbe zacijelo sadrže klauzulu o odricanju od svih budućih potraživanja, pa onda u skladu s time treba odlučiti o prihvatljivosti ponude.

O svemu što nije jasno, svi sadašnji i budući tužitelji mogu zatražiti pomoć Udruge Franak na mailu:
franak.tuzbe@gmail.com, napisao je Aleksić.

Najnovije

Još iz rubrike