Ptičja gripa na farmi tovnih purana u Koprivničko-križevačkoj županiji: Sve je pod nadzorom

Na farmi tovnih purana na području Koprivničko-križevačke županije u srijedu je utvrđena influenca ptica (podtipa H5N8), priopćilo je jutros Ministarstvo poljoprivrede.

– Daljnje laboratorijske pretrage koje će utvrditi u koju skupinu patogenosti pripada virus (visoko ili nisko patogeni virus) su u tijeku. Nađeni virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi odnosno da ima zoonotski potencijal. Odmah po postavljanju sumnje poduzete su sve mjere kako bi se spriječilo širenje virusa na druge farme i spriječili kontakti za zaraženom farmom. Farma je stavljena pod nadzor od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata i trenutno se provode radnje u svrhu utvrđivanja činjenica važnih za određivanje daljnjih mjera na samoj farmi kao i na području Hrvatske, navodi se u priopćenju.

Pretpostavka je da se radi o visoko patogenoj influenci ptica koje je do početka godine pronađena u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Ukrajini, Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Švedskoj i Francuskoj. Tijekom 2020. godine visoko patogena influenca ptica je potvrđena u divljih ptica u 7 država članica: Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Irskoj, Danskoj, Belgiji i u Ujedinjenom Kraljevstvu. U Njemačkoj je u divljih ptica identificiran je podtip H5N5, a u Nizozemskoj podtip H5N1.

U Hrvatskoj je na snazi Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Hrvatske kojom su određene minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešći rezervoari virusa, piše Jutarnji.

Facebook Komentari