Mladi i dalje puše i piju ali sad sve više kockaju i puše travu

Pušenje cigareta i pijenje alkohola među učenicima u dobi između 15 i 16 godina pokazuju znakove opadanja, ali zabrinjava nas potencijalno rizično korištenje kanabisa te izazovi koje predstavljaju nova ovisnička ponašanja – stoji u rezultatima novog izvještaja Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola, uzimanju droga i drugim oblicima ovisnosti u djece školske dobi (ESPAD).

Istraživanje je objavljeno u suradnji s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), a temelji se na anketama provedenima 2019. godine u 35 europskih zemalja, uključujući 25 članica EU. Izvješće je objavljeno na stranicama HZJZ.

Ovo je sedmi val prikupljanja podataka koje ESPAD projekt provodi još od 1995. godine i u njemu je sudjedlovalo ukupno 99.647 učenika, tako da su odgovarali na anoniman upitnik. ESPAD Izvještaj 2019 sadrži informacije o iskustvima učenika i njihovim percepcijama o raznim sredstvima ovisnosti, uključujući: duhan, alkohol, ilegalna sredstva ovisnosti (ilegalne droge), inhalante, lijekove i nove psihoaktivne droge (NPS). Također su pokrivene teme korištenja društvenih medija, igranja video igara i kockanja.

Da bi se održao korak s pojavama novih rizičnih ponašanja među mladima u Europi, ESPAD upitnik se konstantno prilagođava i uključuje nove teme, dok u isto vrijeme zadržavaju glavna pitanja kako bi se pratili dugoročni trendovi. Da bi se bolje opisao suvremeni način konzumacije nikotina, anketni upitnik iz 2019. je proširen tako da po prvi put u svim zemljama koje sudjeluju u istraživanju uključuje i pušenje e-cigareta.

Također su dodani i neki instrumenti za probir rizičnih ponašanja, uključujući problematično kockanje, visokorizično korištenje kanabisa te samoprocjena problematičnog korištenja društvenih medija i video igara.

Pijenje alkohola ostaje visoko među adolescentima u Europi, uz prosječno više od tri četvrtine (79 posto) učenika koji su pili alkohol u životu te uz gotovo polovicu (47 posto) njih koji su ga pili u posljednjih mjesec dana (trenutno korištenje). Ali podaci trenda pokazuju lagani pad, s razinama koje su sada niže nego 2003. godine, kad su oba pokazatelja dosegla svoj vrhunac, uz 91, odnosno 63 posto.

Prevalencija ekscesivnog epizodičnog pijenja dosegla je svoju najnižu razinu u istraživanju 2019. (danas 35 posto), nakon što je vrhunac dosegla 2007. (43 posto). Podaci pokazuju da su se spolne razlike u prevalenciji ovog načina pijenja alkohola s vremenom smanjile (mladići 36 posto; djevojke 34 posto). Moguće je da su promjene u nacionalnim zakonskim regulativama vezano uz pijenje alkohola pridonijele smanjenju pijenja alkohola među mladima.

Pozitivne promjene su također vidljive i kod pušenja, a u pozadini navedenih promjena su mjere javne politike usmjerene na ograničavanje uporabe duhana, koje su se uvodile u posljednja dva desetljeća. Između 1995. i 2019., prosjeci pušenja cigareta u ovom istraživanju za životno korištenje pali su sa 68 na 42 posto; trenutno pušenje (s 33 na 20 posto) te za svakodnevno pušenje (s 20 na 10 posto).

Novi podaci otkrivaju visoku prevalenciju korištenja e-cigareta: 40 posto za životnu prevalenciju i 14 posto za uporabu u posljednjih mjesec dana, uz to da oni koji nikada nisu pušili (cigarete) pokazuju veće udjele ovog ponašanja od povremenih pušača i redovitih pušača. Iako istraživanje nije sadržavalo upit oko sadržaja e-cigareta, vjerojatno je da visok udio e-cigareta uključuje nikotin i moguće je da je ukupno korištenje nikotina među adolescentima opet u porastu. Ovaj problem zahtijeva dodatna istraživanja s obzirom na potencijalne javnozdravstvene posljedice.

Korištenje ilegalnih droga je u padu, ali zabrinjava visokorizično korištenje kanabisa (marihuane), lijekova te NPS-a na razini ESPAD zemalja. Posljednja anketa pokazuje da je, u prosjeku, svaki šesti učenik (17 posto) koristio ilegalnu drogu barem jednom u životu, uz to da razine značajno variraju među ESPAD zemljama (raspon: od 4,2 do 29 posto). Životna prevalencija uporabe ilegalnih droga u ovoj skupini u blagom je padu od 2011., iako je općenito stabilna tijekom posljednja dva desetljeća.

Kanabis (marihuana) je i dalje najčešće korištena ilegalna droga među učenicima ESPAD zemalja. Prosječno je 16 posto učenika izjavilo da je koristilo marihuanu barem jednom u životu (11 posto u 1995.), dok 7,1 posto u posljednjih mjesec dana (4,1 posto u 1995.). Životna prevalencija lagano opada od 2011., dok je uporaba u posljednjih mjesec dana stabilna od 2007.

Visokorizično korištenje marihuane, koje je 2019. po prvi puta ispitano u svim zemljama koje su sudjelovale u istraživanju, otkrilo je da, u prosjeku, 4 posto učenika ulazi u ovu kategoriju, čime su potencijalno u riziku od razvijanja problema vezanih uz korištenje kanabisa. Razumijevanje i praćenje ovog fenomena važno je za utvrđivanje i razvoj potrebnih preventivnih mjera.

Nemedicinsko korištenje lijekova među adolescentima ostaje zabrinjavajuće. Na primjer, 6,6 posto anketiranih je izjavilo je da je barem jednom u životu koristilo trankvilizatore ili sedative, a njih 4 posto analgetike da bi promijenili raspoloženje. U prosjeku, 3,4 posto učenika izjavilo je da su koristili nove psihoaktivne droge (NPS) u životu – što je mali pad u odnosu na 4 posto iz 2015. – ali i dalje je ta razina viša u odnosu na pojedinačnu razinu korištenja amfetamina, ecstasyja, kokaina ili LSD-a.

Gotovo svi NPS korisnici su ujedno korisnici više različitih sredstava ovisnosti (također konzumiraju alkohol, kanabis i stimulante). Kontinuirana pojava NPS-a te korištenje više različitih sredstava ovisnosti među korisnicima NPS-a ukazuje na potrebu pažljivijeg praćenja ovog rizičnog ponašanja.

Prema Izvještaju: Visoka razina normalizacije kockanja u društvima te kultura kockanja unutar obiteljskog okruženja prepoznati su kao važni pokretači započinjanja s kockanjem kod mladih te usmjeravanja mladih u problematično kockanje.

ESPAD 2019 rezultati pokazuju da je kockanje za novac postalo popularna aktivnost među učenicima u Europi, s 22 posto ispitanika koji su izjavili da su u posljednjih 12 mjeseci kockali na barem jednu igru (pretežito lutrija). U istom razdoblju 7,9 posto učenika kockalo je za novac na internetu.

Probirni alat za procjenu problematičnog kockanja koji je korišten u anketnom upitniku iz 2019. otkrio je da u prosjeku 5 posto učenika koji su kockali u posljednjih 12 mjeseci ulazi u ovu kategoriju.

Tijekom posljednja dva desetljeća, a uglavnom potaknuto rastućom popularnosti pametnih telefona i tableta, igranje video igara postalo je popularnije te se u sve većoj mjeri igraju igre na ovim uređajima. Oko 60 posto učenika izjavilo je da je u posljednjih mjesec dana igralo digitalne igre tijekom tipičnog radnog dana (69 posto tijekom vikenda).

U većini zemalja mladići provode dvostruko više vremena igrajući video igre u odnosu na djevojke.

Oko 94 posto učenika je izjavilo da je koristilo društvene medije tijekom prošlog tjedna. U prosjeku, učenici potroše dva do tri sata na društvenim medijima tijekom tipičnog radnog dana, što raste i do šest ili više sati tijekom vikenda. U većini zemalja djevojke su prijavile češće korištenje društvenih medija tijekom vikenda u odnosu na mladiće.

Izvještaj zaključuje: ‘S prikupljanjem podataka 2019., ESPAD ujedinjuje usporedive informacije iz više od 30 europskih zemalja tijekom razdoblja od 24 godine. Time projekt ima jedinstvenu i važnu poziciju u stvaranju doprinosa razvoju vjerodostojnih i učinkovitih mjera i intervencija za očuvanje zdravlja mladih i društvenog blagostanja općenito’, pišu 24sata.

Facebook Komentari