Dignitas: Tražimo hitno zaustavljanje prakse odbijanja produljenja rada doktorima nakon navršenih 65 godina koji rade u mreži javne zdravstvene mreže

Udruga za zaštitu dostojanstva i jednakosti pacijenata „DIGNITAS“ pisala je Ministarstvu zdravstva RH:

“Ovim putem tražimo od ministra zdravstva V.Beroša da donese hitnu odluku da se prestane s praksom odbijanja produljenja rada doktorima nakon navršenih 65 godina koji rade u mreži javne zdravstvene mreže. Ovih dana doktori opće prakse koji su stariji od 65 godine, a koji su zatražili da im se rad produlji dobivaju mahom odbijenice od strane domova zdravlja kao i njihovih matičnih županija te bi svi ti doktori trebali prestati raditi s 1. siječnjom 2021. godine.

Pacijenti traže da se ova praksa zaustavi na najmanje godinu dana dok god se situacija ne sredi s COVIDom jer pacijentima se otkazuju specijalistički pregledi u bolnicama te im je sada više nego ikada potrebna pomoć doktora opće prakse koji ih vode godinama i znaju najbolje reagirati i pomoći im u raznim situacijama. I najmanje u ovoj situaciji trebaju se pacijenti nositi s time da im se u godini dana promijeni 5 doktora opće prakse što u ovoj godini nije izoliran slučaj nego je to postala praksa.
Još je više neshvatljivo da se zove liječnike iz mirovine, a s druge strane otkazuje se ordinacije doktorima opće prakse koji su iskazali želju za radom.

Ovim putem pozivamo ministra Beroša da donese odluku, a također apeliramo na sve Domove zdravlja kao i na sve županije u RH da ovakve odluke ne donose jer ovo sve ide trenutno na veliku štetu svih pacijenata.

Mislim da je u ovom trenu najvažnije pružiti kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu svim pacijentima i omogućiti doktorima s velikim znanjem i iskustvom da odrade svoj posao na način kako su ga radili sve ove godine, piše predsjednica Udruge DIGNITAS
Marina Novaković Matanić.

Facebook Komentari