Upute HZJZ-a: Što morate učiniti ako ste pozitivni na koronu ili ako ste kontakt zaraženog?

Ilustracija

Slijedom velikog porasta broja zaraženih korona virusom i sve većeg broja ljudi koji zbog pozitivnog nalaza na COVID-19 ili kontakta sa zaraženim osobama moraju ostati u samoizolaciji Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je nove upute. Evo što trebate učiniti i kako se ponašati ako ste dobili pozitivan nalaz na Covid-19, odnosno ako je vaš prijatelj ili kolega dobio takav nalaz, a vi spadate u bliske kontakte:

Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.

Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su preoptrećene telefonske linije, ako je vikend i vaš liječnik ne radi i slično). Liječnik će vam dati upute o izolaciji te po potrebi otvoriti bolovanje.

Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni Covid-19 tim ustanove u kojoj radite, koji će potom kontaktirati teritorijalno nadležnog epidemiologa radi procjene potrebe daljnjeg postupanja unutar kolektiva.

Ostanite u izolaciji 10 dana, pri čemu je datum obolijevanja nulti dan, a drugi dan bolesti je prvi dan izolacije. Nakon 10 dana izolacije osoba nije zarazna za okolinu i ne treba se ponovno testirati na Covid-19 (izuzetak su teški klinički oblici Covid-19 i imunokompromitirani bolesnici).

Obavijestite svoje bliske kontakate o svojoj bolesti odnosno pozitivnom nalazu na Covid-19 te ih uputite da se jave svojem izabranom liječniku radi karantene (samoizolacije). Trebaju biti u karanteni 10 dana od zadnjeg kontakta s vama, npr. ako ste s osobom bili u kontaktu 5. listopada, tada je osoba u karanteni do 15. listopada, te 16.listopada nastavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti (posao, škola i dr.), pod uvjetom da tijekom karantene nije razvila nikakve simptome bolesti.

Bliski kontakti su sve osobe s kojima ste bili u kontaktu unutar 48 sati prije pojave prvih simptoma bolesti (odnosno od uzimanja brisa ako nemate nikakve simptome bolesti, a nalaz brisa je pozitivan na SARS-CoV-2) pa sve do trenutka vašeg odlaska u izolaciju.
Pripremite popis bliskih kontakata za poslati nadležnoj epidemiološkoj službi (nabolje e-mailom) ako joj zatreba.

Podaci o bliskom kontaktu koje treba pripremiti:

– ime i prezime, adresa, kontakt telefon/mobitel

– opis kontakta (datum, mjesto, vrsta i trajanje kontakta)

– radno mjesto/zanimanje (posebno važno ako se radi o zaposlenima u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi tj. Domovima za starije i nemoćne).

Prijatelj ili kolega s posla mi je javio da ima Covid-19 i da sam njegov bliski kontakt

Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.

Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su preoptrećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.).

Vaš će liječnik uzeti osnovne podatke o oboljeloj osobi sa Covid-19 čiji ste bliski kontakt radi provjere (uvidom u informatički sustav ili direktnim kontaktiranjem epidemiologa) i po potrebi otvoriti bolovanje.

Ostanite u karanteni (samoizolaciji) 10 dana od zadnjeg kontakta s oboljelom osobom, pri čemu se dan kada ste zadnji put bili u kontaktu računa kao nulti dan, a sljedeći dan je prvi dan karantene. Npr. ako ste sa oboljelom osobom bili u kontaktu 5. listopada, zadnji dan karantene je 15. listopada, te 16. listopada možete nastaviti sa svojim uobičajenim svakodnevnim aktivnostima (posao, škola i dr.) pod uvjetom da tijekom karantene niste razvili nikakve simptome bolesti.

Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni COVID-19 tim ustanove u kojoj radite o tome da ste bili u kontaktu za zaraznom osobom te da morate u karantenu na 10 dana, pišu 24sata.

Share This Article