Bivši ministar Kuščević u sukobu interesa, više puta

Bivši ministar uprave Lovro Kusčević bio je u sukobu interesa kada je kao načelnik općine Nerežišća na Braču dva puta sudjelovao u izmjeni prostornog plana kojim je omogućena prenamjena njegove štale u stambeni objekt.

Nije se izuzeo iz odlučivanja, a imao je privatni interes. Također, povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa utvrdilo je nepravilnosti u ispunjavanju njegove imovinske kartice i nesrazmjer između prijavljene i stvarne imovine.

– Neosporno je utvrđeno da se dužnosnik našao u sukobu interesa, odnosno da su njegovi privatni interesi utjecali prilikom iznošenja prijedloga i odluka o izmjeni prostornog plana, kazao je Davorin Ivanjek, član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, piše HRT.

Facebook Komentari