Novi prijedlog zakona: Konačno kraj bankarske prodaje dugova?

Ministarstvo financija na čelu sa Zdravkom Marićem pustilo je danas u javnu raspravu izmjene Zakona o porezu na dobit. U njemu stoji najavljeno smanjenje poreza na dobit sa 12 na 10 posto za sve poduzetnike koji ostvaruju manje od 7,5 milijuna kuna godišnjih prihoda.

No, zakon predviđa i novost za koju Ministarstvo smatra da će znatno smanjiti, ako ne i ugasiti praksu bankarske preprodaje dugova agencijama za naplatu potraživanja. Banke će moći znatno jednostavnije otpisati dug i time će im se smanjiti porezna osnovica, a u Marićevom ministarstvu smatraju da će time olakšati i svoj položaj i položaj dužnika za razliku kada se dug proda.

Prema Podacima Hrvatske narodne banke, od 2010. do kraja kolovoza ove godine, banke su prodale agencijama nešto manje od 37 milijardi kuna nenaplativih kredita, od čega je 75 posto prema tvrtkama, a 25 posto prema građanima.

Nenaplativi dug se prodaje za četvrtinu ili trećinu vrjednoti, bankama je to dodatni prihod, a onda Agencije dalje pokušavaju naplatiti što više duga od dužnika. I tu imaju različite metode, od dosađivanja pozivima do pokušaja dogovora za rate i plaćanje dijela duga.

– Očekuje se kako će primjena ovoga Prijedloga zakona destimulirati kreditne institucije u prodaji kreditnih plasmana agencijama za otkup potraživanja odnosno kako će kreditne institucije biti motivirane putem konačnog otpisa, što više olakšati položaj dužnika, građana i poduzetnika. Poboljšanjem kreditnog položaja dužnika utječe se na ponovni razvoj investicija poduzetnika i porast osobne potrošnje – stoji u obrazloženju zakona koji je predložio Marić.

U izmjenama zakona stoji da će banka kada jednom otpiše dug, morati dužniku dostaviti dokument da više niti oni niti itko drugi neće tražiti od njega plaćanje. U Ministarstvu vjeruju da će to pomoći u prevladavanju krize sljedeće godine, a podsjetimo da sredinom ovog mjeseca ističe i moratorij za ovrhe.

Jedan od bankara opisuje da ovo ne znači automatski da će prestati prodaja dugova jer će sve zavisti o “kvaliteti duga” i kalkulaciji banaka isplati im li se više otpisati ili prodati neki dug po određenoj cijeni.

Ali ipak napominje da će biti znatno više otpisa nego dosad. Naime, da bi sada otpisali dug i da im se to prizna, banka je morala iskoristiti sva sredstva pokušaja naplate koje im stoje na raspolaganju.

Ako bi naknadnom provjerom, Porezna uprava utvrdila da nisu sve iskoristili, naplatila bi im porez na dobit i na otpisana potraživanja. Sada toga nema. Otpisani dug se odmah priznaje.

– To je stvaralo neizvjesnost, a ovim prijedlogom zakona to prestaje – kaže.

Hrvatska udruga banaka u svom odgovoru također ističe da će ovakav prijedlog zakona pomoći i bankama, ali i dužnicima.

– Banke već niz godina konstruktivno predlažu razna zakonska rješenja koja bi omogućila jednostavniji i efikasniji otpis potraživanja prema klijentima, prilagođen kreditnoj sposobnosti dužnika, čime bi se u konačnici doprinijelo smanjenju blokiranih građana i poduzetnika. Postojeći prijedlog izmjena Zakona o porezu na dobit trebao bi omogućiti učinkovit postupak otpisa potraživanja, što je izrazito važno za građane, poduzetnike i ostale sudionike na financijskom tržištu. Smatramo da je takvo rješenje ponajviše važno u cilju zaštite socijalno ugroženih skupina društva, odnosno blokiranih građana i poduzetnika koji će ostvariti najveću korist od predloženih mjera te imati mogućnost stabilizirati vlastitu financijsku situaciju – stoji u odgovoru Hrvatske udruge banaka na upit, pišu 24sata.

Facebook Komentari