Gdje nestaje zelena: Zašto lišće uopće mijenja boju na jesen?

Promjena boje i opadanje lišća uzimamo zdravo za gotovo, no znate li što zapravo stoji iza procesa tijekom kojeg lišće mijenja boju, osim zaključka koji svaki puta izgovorimo uz pomalo sjetni uzdah: ‘Počela je jesen’?

Naravno, to ima veze s pigmentacijom u lišću. Pigment koji daje lišću zelenu boju naziva se klorofil. Klorofil pomaže u procesu fotosinteze.

Fotosinteza je proces kojim se svjetlosna energija pretvara u kemijsku energiju pohranjenu u molekuli glukoze, uz niz kemijskih procesa u kojima sudjeluju ugljični dioksid iz zraka (CO2) i voda (H2O) iz okoliša.

No klorofil je daleko od jedinog pigmenta u tim listovima, kaže George Meindl, profesor studija okoliša na Sveučilištu Binghamton. Dodaje kako klorofila ima u najvećoj količini, ali lišće sadrži i puno drugih pigmenata. Oni imaju sličnu funkciju, ali tamo su u manjim količinama – i očituju se u različitim bojama. Uključuju narančaste karotenoide i žute ksantofile.

– Ti su pigmenti prisutni u mnogo nižim koncentracijama, pa ih relativno masne molekule zelenog klorofila maskiraju, sve dok ne započne proces koji će dovesti do otpadanja lišća s grane – pojašnjava. Naime, kako se približava zima i smanjuje količina sunca, ne odvija se fotosinteza.

– Sukladno tome, klorofil u lišću počinje se razgrađivati. Kad se to dogodi, zelena boja blijedi i pomalo na površinu lista izbijaju narančasta i žuta, koje su uvijek bile prisutne u listu, ali skrivene – dodaje profesor Meindl.

Dodaje kako se unutar lišća odvijaju još neki procesi. Uz uvijek prisutne žute i narančaste pigmente, lišće sadrži i neke boje koje se pokazuju tek u jesen, prenose 24sata.

– Ti pigmenti, zvani antocijani, pomažu biljkama da povrate hranjive sastojke iz lišća prije nego što padnu s drveta, a stvaraju se tek neposredno prije nego lišće doista otpadne – pojašnjava. Ti se antocijani očituju u crvenoj, a ponekad čak i u ljubičastoj boji, pa tako nastaju neke od najljepših slika koje vidimo oko sebe, prenosi Reader’s Digest.

Facebook Komentari