Za dio škola treba ispričnica liječnika i za samo jedan dan izostanka djeteta s nastave

Osnovne i srednje škole u Primorsko-goranskoj županiji dobile su uputu Odjela za školsku medicinu da djeca koja makar i jedan dan izostanu zbog zdravstvenih razloga izostanak trebaju pravdati liječničkom ispričnicom. Stožer Civilne zaštite Primorsko-goranske županije je obavezu liječničke ispričnice i za izostanak do tri dana uveo na preporuku županijskih epidemiologa – kaže prvi čovjek stožera Marko Boras Mandić, pišu 24sata.

– Ta je mjera uvedena kako liječnicima odnosno epidemiolozima ne bi promaklo dijete koje možda ima koronu, ali roditelji sami to ne mogu prepoznati. Ovako, liječnik će i za izostanak do tri dana procijeniti o čemu se radi – kaže Boras Mandić.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja ističu kako im je iz Službe školske medicine HZJZ javljeno kako će se s takvom preporukom ići i prema drugim županijama. No zasad, prema pravilniku Ministarstva, roditelj može opravdati do tri dana izostanka bez obzira na razlog i to je i dalje na snazi u ostatku Hrvatske.

Kako podsjećaju, odredbe Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015. i 3/17.) nisu se mijenjale te u skladu s čl. 4. st. 2. izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

– učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

U skladu sa stavkom 3. navedenoga članka,roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.

Stavkom 4. propisano je da opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

Facebook Komentari