Odbijanjem 35 dokaza obrane Smiljani Srnec je onemogućeno da dokaže svoju nevinost

Odvjetnik Smiljane Srnec Krešimir Golubić predao je žalbu na presudu Županijskog suda u Varaždinu kojom je ona nepravomoćno osuđena na 15 godina zatvora zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić iz 2000. godine.

– Žalba je protiv prvostupanjske presude podnesena prije svega zbog počinjenih bitnih povreda odredaba kaznenog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Ključno je pobijanje indicija, primjerice utvrđenja da su cijelo ljeto 2000. žrtva i optužena bile same u kući, jer nisu, da je samo optužena govorila neistinite informacije o žrtvi, jer su i drugi članovi obitelji govorili slične informacije. Zatim da je optužena roditeljima lagala da je u kontaktu sa žrtvom u vrijeme kad žrtva nije bila živa, jer to nije dokazano, da je žrtva ubijena ljeti 2000. jer su je drugi nedvojbeno vidjeli nakon toga. Zbog toga je pogrešna teza suda da je samo optužena prostorno i vremenski mogla počiniti djelo – potvrdio je Golubić.

Dodao je da su u žalbi iscrpno navedena brojna proturječja između onoga što u obrazloženju presude piše da su svjedoci rekli i onoga što u prijepisu rasprava piše da su svjedoci rekli, pišu 24sata.

Ključnom povredom smatra to što je Smiljani sud zabranio korištenje zakonite dokumentacije policije iz 2005. kao dokaza, a u kojoj piše da je posljednju informaciju o žrtvi Martinu Dominiću dao Dražen Palfi 2002. ili 2003., a ne optužena.

– Neosnovanim odbijanjem tih dokaza, ali i medicinskog vjestačenja kojim bi se isključilo optuženu kao osobu koja je mogla staviti tijelo žrtve u skrinju, vještačenja nastanka otiska prsta na vreći i vještačenja kojim bi se dokazalo da je škrinja premještena u kut ispod stepenica, sud je onemogućio optuženu u dokazivanju da nije kriva. Žalbom se ukazuje i na sve postupovne povrede kojima su povrijeđena prava na učinkovitu istragu i pravičan postupak. Time što optuženoj nije omogućeno dokazivanje tko je ostavio otiske papilarnih linija na golom tijelu žrtve, čija je sijeda vlas na prstu žrtve i čiji je muški DNA na ženskim čarapama oko glave žrtve, optuženoj je onemogućeno dokazivati tko je počinitelj, a odbijanjem 35 dokaznih prijedloga tijekom rasprave onemogućeno joj je dokazivanje da ona nije mogla počiniti djelo i da su indicije na kojima se temelji presuda pogrešne – pojašnjava Golubić.

Obrana vjeruje da će Vrhovni sud ukinuti presudu, kako navodi, temeljenu na netočnim indicijama bez izravnih materijalnih dokaza.

Vrhovni sud presudu može potvrditi, preinačiti ili ukinuti te vratiti na novo suđenje. Iako nemaju zadani rok u kojem bi morali donijeti odluku, budući da se Smiljana i dalje nalazi u istražnom zatvoru, koji joj je određen nakon uhićenja u veljači prošle godine, praksa Vrhovnog suda je da takve predmete rješava žurno.

Facebook Komentari