Štern: Treba razmišljati o novoj INA-i, s obnovljivim izvorima energije

“Osnovna stvar je isplativost, a o njoj ne može govoriti jer još ništa nije definirano”, kazao je Štern, javlja N1.

Kao čovjek koji je cijeli život proveo u naftnom biznisu i u struci, Štern je istaknuo da je danas cijena nafte već dugotrajno na niskim razinama.

“To za INA-u ne mora biti otegotna okolnost, jer ona više ne vlada resursima, njena se vrijednost ne može više procijeniti na temelju njenih rezervi i proizvodnje. Ona je svedena na trgovačku djelatnost uz rafineriju kojoj treba veliko ulaganje da se završi. Ja se nadam da povjerenstvo za eventualni otkup dionica INA-e vodi računa o tome”, kazao je i naveo “četiri milijarde kuna” što bi Hrvatska u slučaju reotkupa dionica INA-e morala potrošiti na investiciju rafinerije u Sisku.

“Rezerve nafte su u padu, proizvodnja je u padu, budućnost ugljikovodika je neizvjesna, tako i njihova cijena… Mislim da treba vrlo dobro promisliti je li razborito to otkupiti”, zaključio je Štern.

Rekao je da je njemu, kao inženjeru nafte i naftnog rudarstva, to osobno žao, ali da je to realnost:

“Vrijeme ugljikovodika je pri zalazu… Činjenica je da cijena nafte u današnjim uvjetima ne omogućuje njeno istraživanje i proizvodnju, u krajnjoj liniji ne tamo gdje nije rentabilna, a u Hrvatskoj to nije, jer nismo mi Saudijska Arabija.”

Štern je predložio sasvim novo rješenje za INA-u, odnosno nacionalnu energetsku kompaniju, za koje je rekao da bi predstavljalo dobro strateško promišljanje državnih vlasti u Hrvatskoj:

“U strateškom promišljanju trebalo bi se više voditi računa o novim oblicima energije, o stvaranju jedne ‘nove INA-e’, temeljene na obnovljivim izvorima energije.”

Naveo je da bi se takva kompanija bavila proizvodnjom energije iz sunca, vjetra, valova, termalnih izvora, kao i to da to, primjerice, jedan HEP ne bi bio u stanju, jer su “se tamo tek sad probudili”, odnosno HEP je predugo čekao, kako je rekao, za početi se baviti suncem kao izvorom energije.

Za povezivanje udjela HEP-a i INA-e rekao je da ne bi htio koristiti teške izraze, pa je samo zaključio:

“To ne bi bilo pametno.”

Facebook Komentari