Vrhovni sud potvrdio osudu za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje devetogodišnje nećakinje

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta. Prvostupanjskom je presudom ujedno opozvana uvjetna osuda iz 2015. kojom je optuženik proglašen krivim zbog kaznenog djela krađe i osuđen na kaznu zatvora 7 (sedam) mjeseci uz rok provjeravanja 3 (tri) godine. Optuženik je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora 8 (osam) godina i 4 (četiri) mjeseca. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik i dalje nalazi.

Optuženik je osuđen zbog spolnog odnošaja s djevojčicom u dobi od 9 godina i posebno ranjivom. Kao njezin tetak je tri puta s njom imao vaginalne snošaje, svjestan da je djevojčica dijete s mentalnim poteškoćama i nedovoljno psihički razvijena.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da utvrđena kazna zatvora u trajanju osam godina, kao i izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju osam godina i četiri mjeseca, u svemu odgovara težini počinjenog kaznenog djela, okolnostima počinjenja djela te ličnosti samog optuženika. Pravilno je prvostupanjski sud olakotnim i u dostatnoj mjeri cijenio činjenicu da je optuženik otac sedmero djece. Otegotnim je cijenjeno da je optuženik višekratno kazneno i prekršajno osuđivan. Kazneno je djelo počinio kao tetak žrtve o kojoj se povremeno skrbio. Djelo je počinjeno za vrijeme trajanja roka provjeravanja pa je opoziv uvjetne osude po zakonu obvezan, zbog visine utvrđene kazne zatvora osam godina.

Ovako odmjerena jedinstvena kazna, koja obuhvaća i kaznu iz opozvane uvjetne osude, nužna je i pravedna da bi se njome iskazao odgovarajući prijekor društva prema počiniteljima takvih odioznih kaznenih djela na štetu djece. Istovremeno će se tom kaznom u potrebnoj mjeri utjecati na optuženika da shvati krajnju neprihvatljivost vlastitog postupka i upozoriti druge građane da se klone sličnih ponašanja, piše Vrhovni sud.

Facebook Komentari