S tržišta se povlači proizvod zbog povećanog broja enterobakterija

Foto: Uzgajivač pasa, PU osječko-baranjska

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju i opozivu sljedećih proizvoda smrznute hrane za pse Herman Barf Original:

Herman BARF Original 500g, 4x125g, LOT 139, roka trajanja 18.5.2021, LOT 150, roka trajanja 29.5.2021.,
Herman BARF Original 500g, 2x250g, LOT 139, roka trajanja 18.5.2021, LOT 150, roka trajanja 29.5.2021.,
Herman BARF Original 5kg, 20x250g, LOT 139, roka trajanja 18.5.2021, LOT 150, roka trajanja 29.5.2021.,
Herman BARF Original 5kg, 40x125g, LOT 139, roka trajanja 18.5.2021,
Herman BARF Original 5kg, 10x500g, LOT 150, roka trajanja 29.5.2021.
zbog povećanog broja enterobakterija u proizvodu.

Proizvođač je subjekt u poslovanju s hranom za životinje PALMER BARF j.d.o.o., Sveta Nedelja, a na tržište ga stavljaju subjekti Pet Network International d. o. o. i subjekt M.A.I.R. d.o.o.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 142/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive, prenosi N1.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: PALMER BARF j.d.o.o., Malogorička 64, Sveta Nedelja
Stavlja na tržište: Pet Network International d. o. o.,Heinzelova 60, Zagreb, M.A.I.R. d.o.o., Bolnička cesta 96, Zagreb.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima

Share This Article