Veliki pad prometa industrije

U svibnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2019. industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, pala je za 12,4%, objavio je Državni zavod za statistiku. U svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. pala je za 3,5%.

U svibnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2019. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, pala je u prerađivačkoj industriji za 14,5%, u rudarstvu i vađenju za 12,2% te u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,6%.

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u svibnju 2020. manji je za 0,5% u usporedbi s travnjem 2020., a u usporedbi sa svibnjem 2019. manji je za 3,0%. Proizvodnost rada u industriji od siječnja do svibnja 2020. u usporedbi s istim razdobljem 2019. manja je za 4,1%, piše HRT.

Facebook Komentari