USKOK počeo istragu Siniše Varge: Dogovorio izvlačenje novca iz HZZO-a ugovaranjem usluga za koje HZZO nije imao stvarne potrebe

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i Samostalnog sektora za financijske istrage, donio rješenje o provođenju istrage protiv trojice hrvatskih državljana (1965., 1961. i 1960.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja i. pomaganja u nezakonitom pogodovanju.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od svibnja 2012. do kraja siječnja 2013. godine, u Zagrebu, kao ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) (Siniša Varga, USKOK nije naveo ime) s II. okr. kao stvarnim voditeljem poslovanja dva trgovačka društava i III. okr, u cilju da se značajno nepripadno materijalno okoriste, dogovorio izvlačenje novca iz HZZO-a ugovaranjem usluga za koje HZZO nije imao stvarne potrebe.

Okrivljenici su navedeno realizirali putem tri ugovorena posla, za koje je I. okr. potpisao ugovore s navedenim trgovačkim društvima te Uredom ovlaštenog inženjera u vlasništvu III. okr. nakon čega je I. okr., a kako bi se stvorio privid izvršenih usluga, dogovorio izradu općenite i necjelovite dokumentacije. Prijem te dokumentacije je I. okr. osobno po sva tri ugovorena posla 19. prosinca 2012. potvrdio svojim potpisom iako je znao da navedeno nije bilo istinito. Naime, radilo se o nepotpunim podacima koji su u elektronskom obliku dostavljeni u HZZO najranije nakon 12. siječnja 2013. te koji nikad nisu korišteni za poslovne potrebe tog Zavoda. Unatoč navedenom, HZZO je po sva tri ugovorena posla 8. siječnja 2013. u cijelosti izvršio plaćanja u ukupnom iznosu od 256.124,40 kuna za koji iznos je oštećen HZZO, a koji iznos su okrivljenici međusobno podijelili. Nadalje se osnovano sumnja da je I. okr. tijekom 2013. i 2014. godine, u istom svojstvu, dogovorio s II. okr., odgovornom osobom jednog trgovačkog društva, da će u okviru svojih ovlasti poduzimati radnje kako bi putem postupaka javne nabave osigurao tom društvu dobivanje unosnih poslova od HZZO-a prema uvjetima koji će mu odgovarati. Tako se I. okr. s II. okr. dogovarao o trenutku raspisivanja javnog natječaja, o sadržaju natječajne dokumentacije te mu je dostavljao podatke HZZO-a koji su se odnosili na plan i predmet nabave. Na osnovi te dokumentacije su zaposlenici trgovačkog društva II. okr., po njegovom nalogu, sačinili dokumentaciju za javno nadmetanje, na temelju koje je potom I. okr. raspisao javni natječaj za nabavu usluga održavanja i čišćenja, na kojem je kao ponuditelj izabrano upravo trgovačko društvo II. okrivljenika. Na opisani je način I. okr. trgovačkom društvu II. okr. osigurao dobivanje poslova od HZZO-a i to u 2013. godini u vrijednosti od 634.227,78 kuna te u 2014. godini u vrijednosti od 686.586,51 kuna, priopćio je Uskok.

Facebook Komentari