Šeparović: Za Ustavni sud “Za dom spremni” je ustaški pozdrav Nezavisne Države Hrvatske

Povodom udestalih novinarskih upita i zamolbi za komentar odluke sjednice svih sudaca Visokog prekr5ajnog suda Republike Hrvatske od 3. lipnja 2020. Ustavni sud Republike Hrvatske izdaje sljedeće priopćenje:

Ustavni sud Republike Hrvatske ne komentira odluke i rješenja sudova izvan postupaka iz njegove Ustavom propisane nadležnosti.

Na temelju Ustava Republike Hrvatske sudbena vlast je samostalna i neovisna, a sudovi sude na temelju Ustava, zakona, medunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava te na temelju dinjenica utvrdenih u svakom pojedinom konkretnom
postupku.

Ustavni sud Republike Hrvatske jamči poštivanje i primjenu Ustava Republike Hrvatske i svoje djelovanje temelji na odredbama Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Svoja pravna stajališta i ocjene Ustavni sud izražava i iznosi u odlukama, rješenjima i izvješćima koje donosi u Ustavom propisanim ustavnosudskim postupcima.

U odnosu na pozdrav ,,Za dom, spremni”, Ustavni sud je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, piše predsjednik tog suda Miroslav Šeparović.

Odvjetnik Karačić: Nakon tolikih godina nepravde i progona, uspjeli smo, obranili smo “Bojnu Čavoglave”

Facebook Komentari