VIDEO Aleksić na osobnom kreditu objašnjava zašto potrošači nisu konverzijom obeštećeni

Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić u svojem zadnjem obraćanju u devetom sazivu Sabora objašnjava zašto potrošači nisu konverzijom obeštećeni.

Objasnio je to na svojem osobnome kreditu. Nakon konverzije otplatio je svoj kredit, i do dana otplate banci je platio ukupno 510.000 kuna, nakon čega mu banka duguje još 110.000 kuna preplaćenih anuiteta, koje on očekuje da će ih dobiti presudom u svojem sudskom sporu. Da nije izvršio konverziju, platio bi ukupno 610.000 kuna odnosno 100.000 kuna više za koliko mu je konverzijom smanjen dug. No u tome slučaju bi presudom dobio ukupno 110.000 kuna preplaćenih anuiteta i još 100.000 preplaćenog tečaja na dan prijevremene otplate kredita.

To znači da bi na kraju platio banci ukupno 400.000 kuna za otplatu kredita. Poanta je u tome da potrošač koji jest konvertirao kredit, i potrošač koji nije konvertirao kredit moraju imati potpuno jednaka prava na temelju kolektivne presude, a ukoliko bi sud odlučio da su potrošači konverzijom obeštećeni, onda bi Aleksić u konkretnom slučaju platio 110.000 kuna više banci do dana otplate kredita, samo zbog toga jer je konvertirao kredit.

To nije u skladu s presudom Suda EU C-118/17, kojom je nedvojbeno utvrđeno da potrošač ima pravo unatoč konverziji na povrat svih koristi koje je banka stekla na njegovu štetu. Konkretno, Aleksić mora banci platiti ukupno 400.000 kuna za otplatu kredita, a on je platio ukupno 510.000 kuna jer mu još uvijek nije dosuđeno da banka mora vratiti 110.000 kuna preplaćenih anuiteta.

Facebook Komentari