VIDEO Pogledajte svjedočenja Britanaca u filmu “Bleiburg: Tito-dozvola za genocid”

1945 godine, samo nekoliko dana nakon završetka 2 svjetskog rata, Tito i njegovi partizani započeli su masovnim likvidacijama muškaraca, žena i djece te svih onih koje su smatrali neprijateljima njihove diktature. Masovna ubojstva započela su nad 700,000 Hrvatskih vojnika i civila koji su nakon završetka rata odlazili prema Engleskim snagama na Blajburgu (Austrija) u nadi da če ih Englezi prihvatiti jer su prema Ženevskoj konvenciji garantirali svim izbjeglicama slobodan prolaz do sigurnih američkih zona u Italiji.

Umjesto da ih propuste prema Italiji, Englezi su natovarili ljude u vlakove i kamione te ih na prijevaru poslali nazad u komunističku Jugoslaviju, direktno u ruke Titovim ubojicama. Ostale su prisilili na marševe smrti koji su se protezali kroz cijelu Jugoslaviju. Večina tih ljudi bila je mučena, ponižavana i ubijana u velikim masama.

Ovaj film prikazuje jedinstvena svjedočanstva Engleskih oficira, partizana pokajnika i ubojica, preživjelih s Blajburga te povjesničara i istraživača počinjenih zločina. Uz pomoć povijesnih dokumenata te novootkrivenih masovnih grobnica ovaj film jasno opisuje kršenje Ženevske konvencije i međunarodnog prava koje je dovelo do Blajburške tragedije odnosno holokausta Hrvatskog naroda.

Facebook Komentari