MUP pozvao strance da dostave svoje podatke; Police: Notice to Third-Country Nationals

Zbog situacije epidemije prema strancima neće se poduzimati nikakve mjere propisane Zakonom o strancima, piše MUP.

Zbog trenutne situacije koja je izazvana novim koronavirusom određeni broj stranaca na kratkotrajnom boravku (boravak do najduže 90 dana u razdoblju od 180 dana) nije u mogućnosti iz objektivnih razloga napustiti Republiku Hrvatsku u roku propisanom Zakonikom o schengenskim granicama.

U skladu s preporukama epidemiologa, dajemo uputu svim stranim državljanima koji su se našli u takvoj situaciji da u svrhu evidentiranja, prvenstveno putem maila [email protected] ili pozivom na broj koji se nalazi na web stranici nadležne policijske uprave, dostave svoje podatke, a kako bi se izbjegli mogući problemi na graničnom prijelazu prilikom napuštanja Republike Hrvatske.

Molimo Vas da ne dolazite osobno u policijske postaje ili uprave, već samo u onim slučajevima kada budete pozvani od strane službene osobe putem telefona.

Zbog navedenog, prema takvim strancima neće se poduzimati nikakve mjere propisane Zakonom o strancima.

Notice to Third-Country Nationals

No measures prescribed by the Aliens Act will be taken against aliens due to the coronavirus outbreak

Due to the current situation arising from the coronavirus outbreak, a certain number of aliens on short-term stay (a stay of maximum 90 days in a period of 180 days) cannot leave the Republic of Croatia within the time limit prescribed by the Schengen Borders Code, for objective reasons.

In accordance with the recommendations provided by epidemiologists, we would like to instruct all foreign nationals who find themselves in such a situation to deliver their data primarily by e-mail ([email protected]) or by calling the number provided on the website of the competent police administration, so that they could be stored, thus avoiding potential problems on border crossing points when leaving the Republic of Croatia.

We kindly ask you not to come to police stations or administrations in person, unless you have been invited by an official person over the phone.

Accordingly, such aliens will not be subject to any measures prescribed by the Aliens Act.

Facebook Komentari