Zrak na području RH je i dalje loše ili vrlo loše kvalitete

Nakon što su tijekom dana 27. ožujka 2020. godine uočene povećane razine lebdećih čestica PM10 u gradu Zagrebu, Osijeku, Sisku, Kopačkom ritu te mjestu Zoljan kraj Našica, njihova koncentracija je danas znatno niža.

Stručnjaci iz Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i DHMZ-a objasnili su javnosti da se radi o česticama pustinjskog pijeska iz pustinje Karakum te preventivno preporučili građanima izbjegavanje svih fizičkih aktivnosti na otvorenome prostoru.

Zrak na području RH je i dalje loše ili vrlo loše kvalitete, ali koncentracije lebdećih čestica PM10 i dalje su u blagom opadanju.

Grad Zagreb i stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ građanima preporučuju dodatne preventivne mjere opreza kako bi smanjili rizik od izlaganja ovom onečišćenju iz zraka. Sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji preporučuje se izbjegavanje svih fizičkih aktivnosti na otvorenome prostoru, posebice osjetljivim skupinama – djeci, trudnicama, osobama starije životne dobi, oboljelima od kroničnih bolesti dišnog i srčano-krvožilnog sustava, pušačima te osobama oslabljenog imuniteta.

Stručnjaci napominju i da se tijekom kratkotrajne izloženosti povišenim vrijednostima lebdećih čestica ne očekuje značajan utjecaj na zdravlje stanovništva grada Zagreba. NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ kontinuirano će pratiti stanje kakvoće zraka i pravovremeno o istom obavještavati javnost, piše Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar.

Facebook Komentari