PRIJENOS Sabor raspravlja o sekuritizaciji i gospodarstvu

Sabor raspravlja o sekuritizaciji.

Prvi dio

Facebook Komentari