Spalio korov ali i gospodarski objekte i osobni automobil; Policija upozorava na mjere kod spaljivanja korova

Jučer u jutarnjim satima na području općine Netretić 68-godišnjak je prilikom spaljivanja korova i čišćenja imanja izazvao požar koji je zahvatio tri gospodarska objekta koji su izgorjeli, a u jednom od objekata bio je i njegov osobni automobil koji je također izgorio. Policija provodi daljnje kriminalističko istraživanje, piše karlovačka policija.

Upozoravamo građane da vremenske prilike, zbog isušenosti tla i biljne vegetacije, pogoduju nastanku i širenju požara na otvorenom prostoru. U većini slučajeva uzrok požara je nekontrolirano spaljivanje korova i suhe trave na poljoprivrednom zemljištu. Takovi se požari, zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote.

Na području nadležnosti Policijske uprave karlovačke tijekom 2019. godine evidentirano je ukupno 276 požara, od čega je 191 požar nastao na otvorenom prostoru. Osim materijalne štete, od posljedica požara jedna osoba je smrtno stradala, a jedna je teško ozlijeđena. Kako je u odnosu na 2018. godinu ukupan broj požara povećan (2018. godine od ukupno 108 požara 35 je nastalo na otvorenom prostoru) građane se poziva na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja korova i suhe trave na otvorenom prostoru.

Županijska skupština Karlovačke županije 29. siječnja 2013. godine donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru kojom je propisano da je prije spaljivanja suhe trave, korova i drugih tvari, te loženje otvorene vatre, potrebno poduzeti odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine i objekte, a posebice:

tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti
oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu najmanje tri metra
ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara
uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva potrebita za gašenje (lopate, vodu i drugo), ovisno o vrsti i obimu tvari koja se spaljuje
spaljivanje obavljati samo danju i za mirna vremena
osobe koje su obavljale spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, ostatke vatre i žara u potpunosti pogasiti i tek nakon toga napustiti mjesto spaljivanja
prijavu o namjeri spaljivanja podnijeti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi
za spaljivanje manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 četvornih metara ili do jedan kubični metar tih tvari sakupljenih na jednom mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne prijeti opasnost po život i imovinu ljudi, nije potrebito podnošenje prijave o namjeri spaljivanja, ali je važno pridržavati se već navedenih mjera.

Zabranjeno je spaljivanje ili loženje vatre na otvorenim površinama:

u okolici elektroenergetskih objekata, ispod trasa elektroenergentskih vodova, uz javne ceste i željezničke pravce
koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, granica nacionalnih parkova, parkova prirode, park-šuma, zaštićenih krajolika, spomenika prirode, spomenika parkovne arhitekture i ostalih zaštićenih područja na županijskoj razini
na otvorenim površinama nedjeljom i u dane državnih blagdana
kada župan Karlovačke županije proglasi zabranu spaljivanja
predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.

Za nepridržavanje Odlukom propisanih mjera, zapriječena je novčana kazna u iznosu do deset tisuća kuna za pravnu osobu, te do dvije tisuće kuna za fizičku osobu.
Posebno se naglašava da je Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10 od 24. srpnja 2010. godine) propisano da će se osoba koja izazove požar kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. Istim Zakonom je propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od dvije do 15 tisuća kuna.

Facebook Komentari