Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije: Preporuka odgode skupova na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi

Dana 9. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je preporuku da se do daljnjega odgode svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi.

Za sva javna okupljanja koji će se organizirati na snazi su sljedeće upute za organizatore:
• Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima
• Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt
• Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5C) da ne dolaze na manifestacije
Također, organizatori skupova ili javnih okupljanja prije organizacije istih moraju osigurati suglasnost nadležnih županijskih stožera civilne zaštite, a koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute.
U ime Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije molimo Vas da s navedenom uputom upoznate javnost putem Vašeg medija.

Facebook Komentari