Ako mislite u BiH morate imati dovoljno novaca, evo koliko po danu boravka u toj zemlji (čini se da ne vrijedi za ilegalne migrante)

Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu svaki stranac mora imati 150 konvertibilnih maraka po za svaki dan namjeravanog boravka u toj zemlji.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme planiranog boravka u toj zemlji.

Odlučeno je da najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu za 2020. godinu 150 konvertibilnih maraka za svaki dan namjeravanog boravka u BiH. Stranac bi propisani iznos trebao imati u konvertibilnim markama ili pak u stranoj konvertibilnoj valuti.

Osim propisanog novčanog iznosa, stranac koji ulazi u tu zemlju može imati i “sredstva bezgotovinskog plaćanja” koja prihvaća bankarski sustav BiH, a uvažit će im se i dokaz o smještaju ili organiziranom putovanju.

Isti iznos bio je propisan i za prošlu godinu, prenosi dnevnik.hr.

Facebook Komentari