Jelavić iz HUPIS-a upozorava na dalekosežne posljedice: Predlagatelj je u „novom“ Pravilniku propustio navesti obveznu udaljenost od 500 m između automat klubova i casina

Foto: Ilustracija, Rebuystars

U subotu je završena Javna rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica, a Hrvatska udruga priređivača igara na sreću (HUPIS) upozoravala je na propust zakonodavca, jer u prijedlogu nije naveo nužnu udaljenost između lokala za igre na sreću. U Udruzi se slažu da je jasna intencija zakonodavca kojom se uvodi udaljenost od odgojno-obrazovnih ustanova, no pribojavaju se kako je definicija tih udaljenosti ipak preopćenita te drže da bi ju trebalo koncizno i jasno definirati te joj dodati đačke (učeničke) domove i posebno ranjive, domove za odgoj djece i mladeži (popravne domove). Tim povodom razgovarali smo sa savjetnikom Upravnog odbora HUPIS-a Daliborom Jelavićem.

Zašto je po Vama sporno ukidanje ovih 500 metara od kluba do kluba ili kladionice do kladionice? Do kakvih bi konkretno problema moglo doći?

Prije svega, važno je naglasiti da osobe koje su pripremale podloge za izradu prijedloga novog Pravilnika nisu napravile analizu posljedica onoga sto će prouzročiti napisano, a pogotovo onoga sto nije napisano, nego je jednostavno izostavljeno. Predlagatelj je u „novom“ Pravilniku propustio navesti obveznu udaljenost od 500 m između automat klubova i casina. Pitanje je kako i na koji način to “ispuštanje” do sadašnjeg ograničenja koristi ranjivim skupinama. Grupiranje sadržaja koji nude kladionice i automat klubovi, naprotiv, doprinosi još većoj društvenoj rizičnosti i potencijalno još većoj šteti za ranjive skupine, naročito u manjim sredinama, na što upozoravaju liječnici i čelnici manjih gradova u RH. Ovim zakonodavnim okvirom, odnosno propuštanjem navođenja mjere od 500 metara između casina i automat klubova, izazvat će se grupiranje ovakvih sadržaja odnosno stvaranje trgova “automat klubova” unutar naselja koje nemaju u blizini crkvu ili školu, ali služe ta život naših građana i njihove djece.
To posebice vrijedi, upozoravamo, za male i srednje sredine, gdje priređivači neće imati opciju gdje otvoriti lokale, nego baš u sredinama gdje se to ne bi smjelo događati. Trenutačno važeća definicija o udaljenosti od 500 metara ipak doprinosi održavanju stanja u kojem još nije došlo do eskalacije. Slijedom navedenog opetovano upozoravamo na ukazane nelogičnosti te se zalažemo za dosljedno i nedvosmisleno provođenje intencija i mjera kojima se nastoje zaštititi ranjive skupine, a ne izazvati dodatne poremećaje i distorzije, i u društvu i na tržištu igara na sreću.

Tko će na kraju izvući deblji kraj – i zašto bi to bilo pogubno za najmlađe i vlasnike kasina?

Ukratko – ranjive skupine će postati još izloženije lokaliziranom sadržaju, a između vlasnika objekata za igre na sreću će nastati tržišna borba za određene lokalitete gdje takvi objekti uopće mogu biti otvoreni. Ovime se umjetno lokaliziraju takvi sadržaji što je vrlo opasno kod manjih i srednjih mjesta gdje će dio grada nesumnjivo postati posvećen isključivo tim sadržajima.

Može li se dogoditi kao u Španjolskoj da se cijela industrija tada stavi izvan zakona?

Mislimo da do tako ekstremne situacije ipak neće doći ali ako prijedlog novog pravilnika ne bude promijenjen, zasgiurno vodi bliže tom scenariju nego dalje od njega. Naime, sadržaji će potvrđeno postati dostupniji suprotno očekivanju zakonodavca i određenog dijela javnosti, naročito propuštanjem udaljenosti od 500 m između klubova i casina. Fukus zakonodavca bi trebao biti na internetu i svedostupnim i nekontroliranim sadržajima ondje.

Podržavate odluku da se spomenuti klubovi moraju držati udaljenosti 500 metara od škola i crkava?

Hrvatska udruga priređivača igara na sreću imajući na umu utjecaj igara na sreću na ranjive društvene skupine, cjelokupno društvo te postojeće regulirano tržište igara na sreću u Republici Hrvatskoj predlaže jasno definiranje odgojno-obrazovnih ustanova kako bi se izbjegla pravna nesigurnost i raznorodna tumačenja mjere u praksi. Predlažemo da mjera kao i u prethodnim zakonskim definicijama obuhvati redovne osnovne(5.-8. razred) i srednje škole, ali i đačke domove i domove za odgoj djece i mladeži (popravne domove). Predlažemo da se udaljenosti između sadržaja igara na sreću definiraju za sve kategorije objekata za priređivanje igara na sreću – casina, automat klubova i kladionica, kako bi se izbjegao nejednak tretman ovim zakonodavnim okvirom i dodatni poremećaji na tržištu igara na sreću. Predlažemo i da se udaljenost od vjerskih objekata preispita, jer se ograničenje u ovom smislu više odnosi na estetiku prostora i zaštitu osjećaja vjernika pojedinih konfesija, a manje na zaštitu ranjivih skupina. Osim toga su ““vjerski objekti “nejasno i suviše općenito definirani.

Koliko je to psihološka udaljenost jer se mladi zapravo u zadnje vrijeme klade on – line na čemu država gubi 3,5 milijardi kuna može li se tome stati na kraj?

Upravo no to i upozoravamo. Problem se događa i događati će se negdje drugdje, online. Online gambling (gaming) raste iz godine u godinu, a generacije su sve privrženije baš takvom sadržaju. Nužna je kontrola bar kao i za land-based sadržaje, kvalitetan IP blocking kojim se regulira ilegalno online tržište, ad-blocking kojim se blokiraju sveprisutne reklame suprotne Zakonu o igrama na sreću te payment-blocking kako bismo efikasno kontrolirali odljev novaca, 3 milijarde kuna godišnje, putem banaka prema ilegalnim priređivačima.

Tu spadaju i ilegalne kladionice?

To su, točno, većinom ilegalne kladionice ali i online igre koje se igraju u casinima odnosno automat klubovima, vrlo slične onima koje se igraju u “land-based” objektima.

Koliko se puni proračun države od igara na sreću da ne govorimo koliko ljudi radi u tom sektoru?

U 2018. godini 69 poduzeća. Na kraju 2017. godine u ovoj djelatnosti je bilo zaposleno 6,3 tisuće osoba. U 2018. godini prihodi su premašili 3 milijarde kuna. Sektor je uz rijetke izuzetke bilježio rast prihoda još od 2009 godine. Nužno je napomenuti da postoji i velik broj „ilegalnih“ priređivača, poglavito na internetu. Sektor igara na sreću, iako „relativno malen“, važan je segment hrvatskog gospodarstva. Dodana vrijednost u promatranom razdoblju 2010-17 kretala između 690 milijuna i 1,5 milijardi kuna, što predstavlja značajan rast od 112%. Prema ovako definiranom pokazatelju djelatnost priređivanja igara na sreću u ovoj djelatnosti je u 2017. godini činila 0,5% ukupne dodane vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu. Također, već je spomenuto kako u sektoru radi 6,7 tisuća osoba što je oko 0,4% ukupnog broja zaposlenih u Hrvatskoj.

Sektor igara na sreću važan je s aspekta punjenja proračunskih prihoda. Priređivači igara na sreću dužni su plaćati poreze, te mjesečne i/ili godišnje naknade čija visina ovisi o dobitku ili se plaća u fiksnom iznosu neovisno o visini dobitka. Također, tu su još porezni na dobitke od lutrijskih igara na sreću i igara klađenja. U 2017. godinu ukupni prihodi su iznosili više od 1,2 milijarde kuna, što je 1,3% ukupnih poreznih prihoda odnosno 0,9% ukupnih prihoda od poreza i doprinosa. Najveći dio od 715 milijuna kuna odnosi se na poreze na lutriju, igre na sreći i oklade, odnosno na mjesečne naknade koje plaćaju priređivači pojedinih igara na sreću. Nakon toga, 340 milijuna kuna odnosi se na poreze na dobitke od igara na sreću (lutrija i klađenje) koji plaćaju igrači iz svojih dobitaka. Prihodi od godišnjih naknada za privređivanje igara na sreću iznose 172 milijuna kuna. U kontekstu EU, Hrvatska po osnovi navedenih poreza i naknada ima iznad prosječno opterećenje u EU.

Vaša udruga i financijski podržava liječenje ovisnika o klađenju što je dugotrajan proces i nije izvjestan?

Već dugi niz godina surađujemo s Klubom ovisnika o kocki pod vodstvom dr. Zorana Zoričića, psihijatra i vodećeg eskperta za ovisnost o igrama na sreću, ali i s brojim drugim udrugama i projektima. Njihov klub koji na dvije lokacije redovno održava susrete i terapije pomažemo i financijski i logistički, što ne volimo ni previše isticati jer je to na neki način i naša dužnost. Osim toga, vlasnici smo HELPLINE-a 0800-7888 na koji se osobe koje imaju problema sa igrom mogu javiti i zatražiti i pomoć i savjetovanje od za to ovlaštenih stručnjaka. Podržavamo svaku utemeljenu akciju za prevenciju ovisnosti i protiv ovisnosti o kocki ukoliko do iste dođe.

Ima li načina da država smanji stopu mladih koji se klade?

Ima, uporno radeći na edukaciji i prevenciji poglavito mladih i ranjivih skupina. Takve smo projekte uvijek spremni pomoći. Osim toga, država treba shvatiti da se problem najviše javlja online i da je tamo budućnost igre. Nažalost, taj je segment najmanje reguliran i kontroliran i u tome vidimo veliki problem. Također, struka se premalo konzultira i imamo osjećaj da se mjere često donose stihijski i radi zadovoljenja javnog mijenja.

Što je sa statusom stranih kladionica u Hrvatskoj, svojedobno je njih 14 dobilo zabranu rada?

Nažalost, iako je napravljen plan i program da se iste spriječi da nude sadržaje na našem prostoru, sustav ne funkcionira – prespor je i neefikasan, i navedenim se sadržajima i dalje može bez problema pristupiti. Evo, i sada, i putem aplikacije i putem web adrese. To ponekad zna biti obeshrabrujuće znajući da mi kao legalni priređivači poštujemo apsolutno sve zakone, plaćamo sve poreze i davanja i povrh toga nemale naknade za koncesije.

Facebook Komentari