VIDEO Plenković na Vladi: Kad se izjasne sindikati vidjet ćemo koji su daljnji koraci

Sjednica Vlade u četvrtak, 28. studenoga 2019. godine, u 17.30 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Premijer Plenković na početku sjednice Vlade osvrnuo se na posjet Osijeku.

“Projekt u Osijeku financirala je Vlada, napravljen je učenički dom i pokazali smo time da brinemo za manjine”, kazao je Plenković na početku sjednice.

“Nastojimo očuvati identitet i Hrvata u Mađarskoj i Mađara u Hrvatskoj”, kazao je.

“Što se tiče teme koja je zaokupila pozornost Vlade, a to je štrajk, danas sam dao izjavu u Osijeku. Očekujemo njihovo očitovanje o štrajku. Informacija će biti dostupna sutra ujutro. Kad se izjasne sindikati vidjet ćemo koji su daljnji koraci. Cilj Vlade da se normalna nastava omogući što prije. Pogotovo u odnosu na ono što smo učinili i činimo. Pričekajmo sutra pa ćemo više o toj temi”, rekao je Plenković.

Vlada će na sjednici, između ostalog, odlučivati i o nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i nacrtu prijedloga zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, prenosi N1.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

Nacrt konačnog prijedloga zakona o biljnom zdravstvu (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Nacrt prijedloga zakona o Centru za posebno skrbništvo

Nacrt prijedloga zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu

Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Prijedlog uredbe o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare

Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Križevačke eparhije

Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za izradu i praćenje Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.), za razdoblje do 2020. godine

a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za GRUPU 2: Kontejneri (polietilen visoke gustoće „HDPE“) za odvojeno prikupljanje otpada s odabranom zajednicom ponuditelja
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za GRUPU 3: Kontejneri (metalni) za odvojeno prikupljanje otpada s odabranim ponuditeljem
c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za GRUPU 5: Zvona (poliesterski laminat ili jednakovrijedno) za odvojeno prikupljanje otpada s odabranim ponuditeljem

10. 10.1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Murskom Središću za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
10.2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Petrinji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za rekonstrukciju dječjeg i sportskog igrališta u Mošćenici
10.3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Petrinji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za sanaciju klizišta Brest Pokupski
10.4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Petrinji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za izgradnju dječjeg i sportskog igrališta Vatrogasno
10.5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Vrbnik za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
10.6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Molve za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
10.7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Općini Vinodolska općina za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnog projekta “Izgradnja Reciklažnog dvorišta Podbadanj u Grižanama”

Prijedlog zaključka u vezi s Izjavom o suradnji kojom se uspostavlja Europsko partnerstvo za tehnologiju lanca blokova

Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za suca Međunarodnoga suda

13. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

Prijedlog zakona o izmjeni Obiteljskog zakona (predlagatelj: Željko Lenart, zastupnik u Hrvatskome saboru)
Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2018.
Izvješće o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2018. godinu

14. a) Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 3. Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog u Washingtonu dana 25. lipnja 2003.
b) Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 2. Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog 25. lipnja 2003.
c) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 2. Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog 25. lipnja 2003.
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
1. Davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom:

Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, broj 50/17)
pojedinih odredbi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

2. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće
3. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće

4. Kadrovska pitanja

5.Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari