Hoće li nam računi za odvoz smeća biti veći

Vlada je donijela novu uredbu o gospodarenju otpadom. Sva kućanstva trebala bi plaćati fiksni i varijabilni dio cijene odvoza. Novost je da fiksni više ne ovisi o broju članova kućanstva, a i poslovni subjekti svrstavaju se u kategorije, neovisno o veličini. Neka komunalna društva upozoravaju da je takav način formiranja cijene nepravedan i da se očekuju velika poskupljenja.

Zbog nepravednog načina obračuna komunalna društva Primorsko-goranske županije tražila su i ocjenu ustavnosti. Tvrde, zbog fiksnog dijela 60 posto kućanstava plaćat će veću cijenu odvoza otpada.

– Način obračuna kojim isti iznos plaća kućanstvo od jednog ili deset članova kućanstva i kojim isti iznos plaća hostel od pet soba i hotel od sto soba sasvim je suprotan onome čemu smo svi težili i mukotrpno radili na tome mjesecima, a to je pravednije plaćanje odvoza otpada za sve korisnike, poručuju.

Pravedniji za sve trebao bi biti varijabilni dio cijene – koji će ovisiti o količini bačenog smeća. U gradu Zagrebu zato su se počeli čipirati spremnici. “Da zaista znamo da je spremnik ispražnjen i da se evidentira kada i u koje vrijeme – to ćemo vidjeti na računima, kaže pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić.

Građani bi tako trebali utjecati na račune. Fiksni pak dio određuje lokalna samouprava. Gradonačelnik Milan Bandić izjavio je kako će se nastojati izbjeći povećanje cijena, ali i da zagrepčani proizvode otpad te da moraju platiti sanaciju. “Što prije budemo odgovorniji i prikupljali odvojeni otpad – manje ćemo plaćati, dodaje.

Zagrepčani su novom uredbom nezadovoljni. Jedni se bune, drugi pripremaju, a u Splitu našli su rješenje i odluku dočekali spremni. Splitska Čistoća, kaže direktor Lukša Regjo, već primjenjuje način obračuna cijene tako da sva domaćinstva plaćaju isti, fiksni dio cijene, bez obzira na broj članova domaćinstva. Fiksni dio cijene mora osigurati pokrivanje troškova i nesmetano obavljanje usluge, a varijabilni dio ovisi o broju članova i broju mjesečnih odvoza, dodaje.

Resorni ministar Tomislav Ćorić tvrdi da se odredbom želi primijeniti načelo “onečišćivač plaća”. Smatra da onaj tko je uredbu dočekao nespreman – ima problem. Rješavanje je na čelnicima lokalnih jedinica i njihovim timovima, kaže Ćorić te dodaje kako postoji niz jedinica lokalne samouprave na koje donošenje uredbe neće utjecati.

Komunalna društva upozoravaju da nova odredba pogađa i poslovne korisnike jer su svrstani u sedam kategorija, koje ne ovise o veličini poslovnog subjekta.

U Temi dana o ovom problemu govorili su Mirka Jozić, pročelnica gradskog Ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša i Marko Jelčić, pomoćnik direktora za operativne poslove Eko Murvica Crikvenica.

Facebook Komentari