Udruga Franak: Županijski sud u Rijeci donio je izvrsnu presudu za jedan konvertirani kredit

Udruga Franak oglasila se priopćenjem na fbu:

ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI PREINAČIO JE NEGATIVNU PRVOSTUPANJSKU PRESUDU I PRAVOMOĆNO DOSUDIO POTROŠAČU 50.000 KUNA PREPLAĆENIH KAMATA UZ PRIPADAJUĆE ZATEZNE KAMATE ZA KONVERTIRANI KREDIT

Zagreb, 27. kolovoza 2019. Županijski sud u Rijeci donio je izvrsnu presudu za jedan konvertirani kredit. Najprije je Općinski sud u Splitu odbio tužbu kao neosnovanu, obrazlažući to konverzijom i tvrdnjom da je potrošač potpisivanjem aneksa ugovora izgubio pravni interes, no riječki Županijski sud takvu je presudu preinačio i dosudio 50.000 kuna preplaćenih kamata potrošaču uz pripadajuće zatezne kamate. Presuda je izvrsna i zbog toga jer po prihvaćanju žalbe tužitelja nije vraćena na prvi stupanj na ponovno suđenje, nego je viši sud odmah riješio slučaj konačnim pravorijekom.

Presudu je donijelo sudačko vijeće u sastavu Filka Pejković, predsjednica vijeća, Svjetlana Pražić, sutkinja izvjestiteljica te Dubravka Srečec Fletko, članica vijeća. Odvjetnik koji je zastupao potrošača bio je poznati splitski odvjetnik Zvonimir Bućan, koji već uobičajeno dobiva presude u korist potrošača u slučaju franak.

Najvažniji detalji iz presude su sljedeći:

1. Dodatak ugovora iz konverzije nije od utjecaja na tužiteljevo potraživanje razlike kamata.
2. Zakonskim odredbama za konverziju nije riješeno pitanje ništetnosti odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi.
3. Glavni motiv zakona bio je izjednačavanje položaja CHF dužnika s položajem dužnika iz euro kredita, a ne vraćanje preplaćenih kamata za vrijeme korištenja nepoštene ugovorne odredbe.
4. Konverzija se odnosi isključivo na ugovorne obveze proizašle iz osnovnoga ugovora, dok se ne odnose i na izvanugovorne odnose među strankama.
5. Konverzijom nije prestala izvanugovorna obveza vraćanja svega što je stečeno bez osnove.

Potrošač tužitelj može novom tužbom zatražiti i tečajne razlike po odluci Vrhovnoga suda RH o revizijama banaka odnosno u skladu s odlukama Vrhovnoga suda RH može zatražiti i kompletnu ništetnost kompletnoga ugovor te obeštećenje na temelju te ništetnosti, u dogovoru s odvjetnikom koji ga zastupa.

Napominjemo da je Sud EU svojim trima odlukama, C-26/13, C-186/16 i C-118/17 zacrtao obvezujuća pravila za sve članice EU pa tako i za hrvatske sudove, i prema tim pravilima svi CHF ugovori imaju ugovorenu ništetnu valutnu klauzulu CHF, a osim toga Sud EU smatra i to da su onda takvi ugovori kompletno ništetni. Nestrpljivo i s optimizmom čekamo odluku Vrhovnoga suda RH o revizijama banaka!

Facebook Komentari