24.1 C
Zagreb
Naslovnica Hrvatska Osječko - baranjska policija o traženju terorista među duševnim bolesnicima

Osječko – baranjska policija o traženju terorista među duševnim bolesnicima

Zbog većeg broja medijskih napisa i različitog tumačenja dopisa koji je I. policijska postaja Osijek uputila prema Domu zdravlja Osijek, dajemo sljedeće priopćenje za javnost

Policijska uprava osječko-baranjska zaprimila je krajem srpnja ove godine raspis Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije upućen svim Policijskim upravama, u kojem se traži stupanje u kontakt s ustanovama i institucijama za liječenje osoba s duševnim smetnjama, a kako bi ih se upoznalo i senzibiliziralo na novu pojavnost radikalizacije osoba s duševnim smetnjama.

Naime, u državama članicama EU zamijećen je trend prema kojem osobe sa duševnim smetnjama razvijaju naklonost radikalnim ideologijama i interesu za terorističke organizacije. Određeni broj takvih osoba započeo je sa pripremanjem terorističkih napada što je zahvaljujući dobroj suradnji policija i liječnika specijalista za liječenje osoba sa duševnim smetnjama pravovremeno prevenirano.

Iako takvih slučajeva nije bilo u Republici Hrvatskoj, ali slijedeći dobre prakse drugih država, intencija je ove naložene aktivnosti bila, radi zajedničkog preventivnog djelovanja, stupiti u kontakt s ustanovama i ordinacijama za liječenje osoba s duševnim smetnjama te ih senzibilizirati i ukazati na novu uočenu pojavnost.

U tom smislu osječko-baranjska policija, odnosno I. policijska postaja Osijek, započela je provođenje naložene aktivnosti, ali je za razliku od ostalih policijskih postaja u policijskim upravama, široko tumačeći zahtjev Uprave kriminalističke policije, kontaktirala i one medicinske ustanove za koje to nije bilo zatraženo.

Opisana preventivna aktivnost ne predstavlja nikakvu novu obvezu liječnika niti na bilo koji načina zadire u prava pacijenata. Naime, to pitanje regulirano je u članku 21. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama gdje su jasno propisane obveze liječnika odnosno situacije u kojima javni interes preteže nad obvezom čuvanja liječničke tajne.

Dakle, jedina namjera je bila stupanje u kontakt sa specijaliziranim ustanovama i liječnicima te njihova senzibilizacija na, u svijetu, prisutan trend, a kako bismo u slučaju uočavanja indikatora rizika, mogli nastaviti suradnju koja je i do sada postojala.

Zaključno, zbog želje da se namjera osječke policije dodatno pojasni, Policijska uprava osječko-baranjska će u najkraćem mogućem roku inicirati sastanak s predstavnicima nadležnog Doma zdravlja.

Najnovije

Još iz rubrike