Sedma skupina Sirijaca iz Turske stigla u Hrvatsku u sklopu europskog programa preseljenja

U Republiku Hrvatsku su 21. kolovoza 2019. godine u međunarodnu zračnu luku Franjo Tuđman Zagreb pristigle izbjeglice kao dio sedme skupine iz Republike Turske, u sklopu europskog programa preseljenja („resettlement“)[1].

Radi se o 8 obitelji, odnosno 41 državljaninu Sirijske Arapske Republike, od kojih je 24 maloljetnih osoba. Preostali dio sedme skupine, 2 obitelji, odnosno 7 osoba od kojih je troje maloljetnih, trebalo bi pristići do kraja kolovoza, piše MUP.

Dolaskom sedme skupine sirijskih državljana u Republiku Hrvatsku kroz program preseljenja, Republika Hrvatska će preseliti sveukupno 250 sirijskih državljana te time ispuniti obveze iz Odluka Vlade od 2015. i 2017. godine.

Vlada Republike Hrvatske donijela je i treću po redu odluku kojom se obvezala prihvatiti do 150 državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva po osnovi preseljenja odnosno po osnovi sudjelovanja u drugim oblicima solidarnosti s državama članicama Europske unije.

Kao i za prethodnu šestu skupinu, Ministarstvo unutarnjih poslova je i za preseljenje ove skupine surađivalo s UNHCR-om Turska, provedbenim partnerima ICMC-om (Međunarodna katolička misija za migracije), IOM-om (Međunarodnom organizacijom za migracije) te JRS-om Hrvatska (Isusovačka služba za izbjeglice), koji će u sklopu projekta provoditi aktivnosti procesa integracije osoba u hrvatsko društvo.

Pristigle obitelji su već prethodno prošle proces odabira i medicinske preglede tijekom selekcijske misije te kulturnu orijentaciju u Republici Turskoj, kao pripremu za novu sredinu u kojoj dobivaju priliku za boljim životom. Odmah po dolasku započet će sa aktivnostima i upoznavanjem hrvatskog društva kako bi se što uspješnije prilagodili i integrirali.

Izbjeglice će tijekom nekoliko tjedana boraviti u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini, za vrijeme kojeg će proći postupak podnošenja i odobrenja zahtjeva za međunarodnom zaštitom. U tom periodu, osobe će sudjelovati u početnim integracijskim aktivnostima: upoznavanje s pravima i obvezama, običajima i hrvatskom kulturom te učenje hrvatskog jezika. Nakon završetka te faze, obitelji će biti preseljene u smještajne jedinice koje im prema Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti osigurava Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Zbrinjavanje pristiglih osoba Republika Hrvatska provodi sudjelovanjem u europskom programu preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite sukladno zaključcima Europskog vijeća, Preporukama Europske komisije i Odlukama Vlade RH.

Preseljenje državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva jedna je od boljih mogućnosti za izbjeglice i raseljene osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, da na zakonit i transparentan način budu preseljene u sigurne zemlje te da im međunarodna zaštita bude zajamčena sve dok je to potrebno.

Postupak preseljenja je oblik međunarodne solidarnosti i dijeljenja odgovornosti s trećim zemljama u koje je ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, te uz to i alat za upravljanje migracijskim kretanjima, čime se doprinosi smanjivanju broja nezakonitih prelazaka državnih granica i sprječavanju krijumčarenja kojima su izbjeglice izložene.

Republika Hrvatska na ovaj način zajedno s ostalim članicama Europske unije, radi na uspostavi zaštitnog mehanizma, čiji je primarni cilj očuvanje ljudskih života i izbjegavanje negativnih i kriznih situacija.

[1] Preseljenje (engl. resettlement) predstavlja instrument međunarodne zaštite kojim se omogućava odabir i transfer određenog broja osoba pod međunarodnom zaštitom iz zemlje u kojoj su inicijalno zatražili međunarodnu zaštitu u neku treću zemlju, koja će ih u istom statusu primiti te im sukladno tome odobriti boravak. U kontekstu Europske unije (EU), institut preseljenja znači preseljenje osoba pod međunarodnom zaštitom iz države koja nije država članica u neku od država članica.

Sporazum o suradnji na području integracije preseljenih osoba

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu (JRS) pater Tvrtko Barun potpisali su 27. prosinca 2018, Sporazum o suradnji na području integracije preseljenih osoba iz Turske.

Program preseljenja je izraz međunarodne solidarnosti i podjele odgovornosti s državama koje su najviše pod pritiskom izbjeglica, u koje je pristiglo ili unutar kojih boravi velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, te alat za upravljanje migracijama, smanjenje nezakonitih migracija i sprječavanje krijumčarenja kojima su izbjeglice na nezakonitim putovima često izložene. Također, preseljenje državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva omogućava izbjeglicama i raseljenim osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, zakonit i siguran dolazak u države članice Europske unije gdje im se osigurava potrebna zaštita.

Hrvatska se temeljem dviju odluka Vlade RH, iz 2015. i 2017. godine, obvezala prihvatiti ukupno 250 osoba. Dosad smo, temeljem prve Odluke, prihvatili i uspješno u naše društvo integrirali 152 sirijska državljana, slijedom čega je donesena i dodatna Odluka Vlade, kao i ovaj Sporazum, koji MUP s JRS-om sklapa na 13 mjeseci i koji predstavlja temelj prihvata preostalih 100 izbjeglica. Aktivnosti vezane uz prihvat i kompletnu integraciju vodit će JRS, a Ministarstvo unutarnjih poslova proces će sufinancirati s 430 tisuća eura europskih sredstava.

– Ovo je važan korak za Ministarstvo unutarnjih poslova. Time potvrđujemo svoj kontinuitet politike prihvata ljudi kojima je međunarodna pomoć potrebna i još jednom pokazujemo da je Hrvatska otvorena zemlja, da smo mi u Hrvatskoj u stanju poistovjetiti se s problemima ljudi koji nemaju mogućnost sigurnog života u svojim državama, ali da taj postupak vodimo racionalno i na jedan održiv način, štiteći svoje granice od bilo kakvog nezakonitog postupanja i nezakonitih radnji. Osim što Hrvatska pokazuje svoje humano lice, u svakom trenutku je spremna i štiti javni red i sigurnost građana Hrvatske – sukus je izjave ministra unutarnjih poslova nakon potpisanog Sporazuma. Uz to, ministar Božinović podsjetio je kako je Vladina Odluka o prihvatu izbjeglica iz 2015. implementirana tek 2017. godine, do kojeg trenutka nije bila integrirana niti jedna izbjeglica.

Pojašnjavajući pojam preseljenja ministar je istaknuo da je ovo put kojim se mogu smanjiti nezakonite migracije. – Bez obzira što je Hrvatska tranzitna zemlja, ona želi dati svoj obol jednom međunarodno prihvatljivom načinu rješavanja pitanja izbjeglica, ali Hrvatska ne može podnijeti i primiti na sebe ono što bih nazvao neuspjehom migracijske politike na globalnom planu, o čemu svjedočimo od početka ovog stoljeća. Tu prije svega mislim na brojnost migranata, a s druge strane na greške koje su napravljene tijekom desetljeća, kroz povijest Europe, pogotovo od II. svjetskog rata pa nadalje, gdje migranti odnosno izbjeglice nisu bili adekvatno integrirani u društvo – zaključio je ministar Božinović, istaknuvši kako se ovakvim pristupom upravo takvo nešto želi izbjeći i da je upravo to razlog iz kojega MUP surađuje s onima koji imaju ekspertizu, kao što je Isusovačka služba za izbjeglice, ali i sa drugim organizacijama, poput Međunarodne organizacija za migracije (IOM) i Međunarodne katoličke misije za migrante, što se dosad pokazalo dobrim s obzirom na činjenicu da su sve faze dosadašnjeg integrativnog procesa u Hrvatskoj prošle bez problema, uz senzibilizaciju lokalnih zajednica i prihvaćenost.

– Isusovačka služba je sretna i ponosna što može svoje znanje i iskustvo na području integracije izbjeglica staviti na raspolaganje Hrvatskoj i Ministarstvu unutarnjih poslova, kako bismo pomogli u integraciji ovih 100-tinjak izbjeglica koje će doći iz Turske u Hrvatsku i nastaviti u Hrvatskoj svoj život – rekao je ravnatelj JRS-a Barun naglasivši kako JRS ima Program integracije koji se sastoji od intenzivnog učenja hrvatskog jezika, promptnog uključivanja djece u obrazovni sustav, pitanja stanovanja, do konačnog cilja za dugoročnu integraciju – zapošljavanja, što izbjeglice i žele, kao i da na taj način doprinose društvu u kojem su našli sigurnost i zaštitu. Ravnatelj Barun kazao je i da je suradnja vladinog i nevladinog sektora najbolji način stvaranja i poboljšavanja sustava azila i sustava integracije u Republici Hrvatskoj. – Imamo jako kvalitetno iskustvo suradnje sa svim državnim tijelima, od različitih Ureda i institucija, ministarstava, kao i s nevladinim sektorom, različitim civilnim, međunarodnim organizacijama i vjerskim zajednicama. Svi zajedno radimo kako bi taj proces integracije bio što kvalitetniji i što brži – završio je Tvrtko Barun.

Nevezano uz temu, ministar Božinović iskoristio je priliku i javnost podsjetio da upravo od danas počinje dopuštena uporaba pirotehničkih sredstava te apelirao na javnost, pogotovo roditelje da djecu imaju pod nadzorom, jer pirotehnička sredstva mogu biti opasna.

Facebook Komentari