Lex Franak: Izradili smo prijedlog Zakona o ništetnosti svih ugovora o kreditu vezanih uz CHF valutu

Građanska inicijativa Lex Franak priopćila je da je izradila je nacrt/ prijedlog Zakona o ništetnosti svih ugovora o kreditu vezanih uz CHF valutu

Opće poznato je, da je nakon sklapanja spornih ugovora o kreditu vezanih uz CHF valutu došlo do povećanja tečaja švicarca u odnosu na kunu, a uz to su banke jednostrano povećavale kamatu.

2. Posljedica ovog za dužnike je značilo povećanje mjesečnih anuiteta u nekim slučajevima i preko 100% od početnog anuiteta, što je predstavljalo preveliko i nepredvidivo opterećenje za mnoge obitelji.

3. Zbog toga su građani 2012. godine pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pokrenuli i nakon 6 godina pravomoćno dobili kolektivni spor za zaštitu svojih potošačkih prava u kojem su svi sudovi (TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, VISOKI TRGOVAČKI SUD, VRHOVNI SUD, USTAVNI SUD) potvrdili da je 8 banaka od 2004. do 2008. ugovaralo nepoštene Ugovore o kreditu u kojima su bitni sastojci, bez kojih ti ugovori ne mogu ostati i opstati ništetni. Dakle radilo se o:

– odredbama ugovora o promjenjivoj kamatnoj stopi
– odredbama o valutnoj klauzuli CHF.

Potvrdu činjenice da zbog ništetnosti glavnih ili bitni odredbi ugovora, ugovor o kreditu ne može opstati ili ostati na snazi došla je s presudom Europskog suda C-118 /17 u kojoj je sud jasno i explicitno naveo da ugovor ne može opstati ukoliko je ništetna odredba ugovora koja označava glavni predmet ugovora a vezana je uz valutni rizik, što je činjenično već i utvrđeno u svim kreditima vezanim uz valutnu klauzulu CHF sklapanim u razdoblju od 2004.-2008.

Upravo tu presudu C-118/17 u 1000 i više primjeraka su građani okupljeni u Građansku inicijativu LEX FRANAK poslali na više od 1000 adresa, posebice na imena i prezimena svih sudaca općinskih, županijskih Vrhovnog suda, Ustavnog suda, zatim na ruke ljudi u Vladi RH, Hrvatskom Saboru, odborima za zakonodavstvo i pravosuđe, Uredu Predsjednice RH, Ministrima pravosuđa, financija, vanjskih poslova i europskih integracija, rada i socijalne skrbi…. HNB, Predstavništvo Europske komisije u RH, pučkom pravobranitelju, upravama svih 8 (7 banaka) i brojnim drugima.

Republika Hrvatska je uz Zakon o zaštiti potrošača donijela u lipnju 2009. godine i Zakon o potrošačkom kreditiranju koji regulira prava potrošača u postupku kreditiranja. Zanimljivo je da je taj zakon u razdoblju 2009. do 2015. doživio 6 promjena. Sve promjene su utjecale na prava potrošača a najbitnije su promjene:

– s danom 1.1.2014. zamrznuta kamatna stopa kod svih CHF ugovora na 3,23%,

– u 1/2015. godine tim promjenama se tečaj CHF u odnosu na 1 kn fiksira na 6,39,

– 9/2105. godine tim izmjenama se donosi tzv. Konverzija svih kredita iz CHF u Euro (uglavnom stambeni).

Dakle istovremeno s kolektivnim sudskim postupkom pokušalo se zakonskim intervencijama pomoći ljudima koji imaju CHF i sve tri „zakonske“ mjere su potrošačima samo olakšale daljnju otplatu kredita jer s takvim dvostruko podignutinm anuitetima mnoge obitelji bi bile, i bile su na rubu financijskog, a onda i svakog drugog kraha.

Problem je što ta 3 zakonska „rješenja“ i na kraju pravomoćna presuda koja je i potvrđena u ljetu 2018. nije do kraja obeštetila potrošače, odnosno banke im provedenom „konverzijom“ nisu do kraja povratile godinama nezakonito naplaćivane iznose.

Nezdovoljni načinom, odnosno sporošću, te nemogućnošću povrata nezakonito uzetog novca, koje banke i danas usprkos nepoštenim kreditima i ništetnim ugovorima i dalje naplaćuju od dužnika grupa građana je osnovala Građansku inicijativu LEX FRANAK, koja se zalaže:

– da se donese jedinstveno zakonsko rješenje
– da se svi ugovori vezani uz CHF proglase apsolutno ništetnim, što nam za pravo daju presude EU SUDA i europsko pravo s kojim se hrvatsko zakondavstvo mora uskladiti, te također i kolektivna presuda kojom su bitni sastojci proglašeni ništetnim (PKS i VK)
– da se dužnici napokon pravično i do kraja obeštete i da im banke vrate nezakonito naplaćene iznose kredita
– da se izbjegnu svi mogući sudski postupci i troškovi za koje se procjenjuje da bi za svega nekoliko godina mogle doseći brojku oko 60.000 tužbi, pa čak i puno više,
– da se bankama ubuduće zabrani takvo nezakonito ponašanje.

U tom smislu Građanska inicijativa LEX FRANAK izradila je nacrt/ prijedlog Zakona o ništetnosti svih ugovora o kreditu vezanih uz CHF valutu, te je spremna dalje sa stručnim tijelima Vlade RH izraditi konačan prijedlog spomenutog te ga kroz dogovorenu proceduru donijeti u Saboru RH.

Također sve zainteresirane institucije, udruge, skupine ljudi, pojedinci koji mogu pomoći da se ovaj problem 125.000 hrvatskih obitelji napokon riješi su dobrodošli.

Zagreb 23. 7.2019.
GRAĐANSKA I INCIJATIVA LEX FRANAK

Facebook Komentari