Lovac postaje lovina: Utjerivači dugova okreću se protiv banaka, agencija otkupljuje od ljudi potraživanja po CHF kreditima

Šefica Blokiranih Miriam Kervatin na svom se fb-u osvrnula na oglas agencije.

Pažnju mi privukao zanimljiv oglas:
” Podigli ste CHF kredit između 2004. i 2009. godine? Imate pravo na povrat novca za preplaćene kamate i razliku tečaja!
Otkupljujemo Vaše potraživanje prema bankama – ISPLATA ODMAH!”, napisala je Kervatin na svom fb-u.

Na stranici te tvrtke piše:

Podigli ste CHF kredit između 2004. i 2009. godine?

Imate pravo na povrat novca za preplaćene kamate i razliku tečaja!

Otkupljujemo Vaše potraživanje prema bankama – ISPLATA ODMAH!

VAŽNA ODREDBA IZ UGOVORA O USTUPU: Potrošač ne odgovara za postojanje tražbine u trenutku ustupanja niti za naplativost tražbine od banke, te se Inkaso.HR d.o.o. obvezuje da neće od Potrošača zahtijevati povratni otkup tražbine i/ili naknadu štete i/ili eventualne sudske troškove u slučaju potpunog i/ili djelomičnog neuspjeha u sudskom sporu radi utvrđivanja nominalnog iznosa i naplate prenesene tražbine.

Radno vrijeme odjela za kredite je od 9:30 do 15:00 sati.

Facebook Komentari