Lex Franak: Svi CHF krediti trebaju se proglasiti ništetnim, po uzoru na EU, a kandidate na izborima pitat ćemo za njihov stav

Ad

Dana 10. svibnja 2019. godine u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu, s početkom u 12 sati, održana je konferencija za medije Građanske inicijative LEX FRANAK, piše ta inicijativa.

Na press konferenciji okupljenim novinarima obratili su se aktivisti – članovi Građanske inicijative LEX FRANAK Božo Ivošević, Tea Vrbka, odvjetnice Ana Galoši Comisso i Nataša Lisac.

Teme navedene press konferencije:

– SUDJELOVANJE SUDACA VRHOVNOG SUDA NA RADIONICI; „Nepoštene ugovorne odredbe u normativi i sudskoj praksi“ (s posebnim osvrtom na tužbe zbog kredita u CHF);
– Upit Građanske inicijative LEX FRANAK Vrhovnom sudu u svezi dostave „pravne analize“ presude EU Suda C-118/17 i odgovor Predsjednika Vrhovnog suda;
– Građanska inicijativa LEX FRANAK je došla u posjed jednog pravno interesantnog podneska poznatog odvjetničkog društva koje zastupa tuženika (ADDIKO BANKU) u sporu protiv fizičke osobe zbog ništetnosti ugovora o kreditu;
– dostava poznate presude EU Suda C-118/17 u razdoblju od 18.3. do 25.3.2019. na institucije i na ime i prezime gotovo 1000 osoba u tim institucijama, te ODGOVORI koje je Građanska incijativa LEX FRANAK zaprimila nakon toga, posebice Potpredsjednice Vlade RH, Predsjednice Republike……;
– skoro NASTUPANJE ZASTARE za eventualne tužbe za preplaćene kamate, ali ne i za i ništetnost ugovora
– dosadašnja VIŠEKRATNA TRAŽENJA Građanske incijative LEX FRANAK da razgovara s Vladom RH pokazala su se bezuspješnim;
– Predstojeći izbori za EU Parlament, odnos kandidata prema problemu kredita vezanih uz CHF valutu i mogućnost i podrška u njihovom rješavanju

Poštovani, pregledavajući službenu stanicu izdavačke kuće ORGANIZATOR d.o.o. uočili smo najavu vrlo zanimljive radionice na temu: „Nepoštene ugovorne odredbe u normativi i sudskoj praksi (s posebnim osvrtom na tužbe zbog kredita u CHF), koja se treba održati u Zagrebu, Hotel Internacional, 10. svibnja. Kao predavači su najavljeni dr.sc. Jadranko Jug, dipl.iur. i Dragan Katić, dipl. iur. suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Moramo istaći da je nas – članove Građanske inicijative LEX FRANAK ova najava poprilično iznenadila. Naime, nedavno smo od Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske zatražili da nam dostavi pravnu analizu presude Suda EU C-118/17. Njegov odgovor prenosimo u cijelosti.

„Poštovani, U povodu Vašeg dopisa kao u poruci elektronske pošte od 16. travnja 2019. obavještavamo Vas da nadležnost i ovlasti Vrhovnog suda Republike Hrvatske u građanskoj grani sudovanja propisane su čl. 20. Zakona o sudovima i čl. 382. i dalje Zakon o parničnom postupku
Stoga ovaj sud ne može donositi pravne stavove „in abstracto“ već tek u povodu konkretnog predmeta koji će doći pred ovaj sud i u povodu konkretnog pravnog prijepora koji se može pojaviti pa i kada se rado o tumačenju i primjeni presude Europskog suda C-118/17. Slijedom navedenog ovaj sud. osim u povodu konkretnog predmeta, neće niti smije davati pravnu analizu kako to u Vašem dopisu zahtijevate. Uz poštovanje
Đuro Sessa, predsjednik Vrhovni sud Republike Hrvatske“

Poznato je da suštinu rada suda čine suci. Koliko nam se god to ponekad čini nedostatno i sporo temeljna načela demokratičnosti i transparentnosti slobodnog svijeta ukorijenjena su i u temelje hrvatskog društva. Pa tako, kako se od Predsjednice/ka Republike Hrvatske, Predsjednika/ce Hrvatskog Sabora i Predsjednika/ce Vlade Republike Hrvatske s pravom očekuje da su za vrijeme obnašanja svojih funkcija 24 sata dnevno nositelji tih funkcija, da sve što izgovore ili učine rade kao nositelji visokih funkcija, isto se to očekuje i od sudaca Vrhovnog suda.

Zato pozivajući se na stav predsjednika suda o nemogućnosti donošenja pravnih stavova „in abstracto“ već tek u povodu konkretnog predmeta…. smatramo da bi se to načelo trebalo odnositi i na sve suce Vrhovnog suda. Stoga pozivamo uvažene suce Vrhovnog suda, a najavljene predavače na navedenoj radionici, da razmisle o primjerenosti svog sudjelovanja u svojstvu predavača na navedenoj ili sličnim tribinama/ radionicama. Još jednom ističemo suštinu rada suda čine suci.

Treba li uopće isticati da će kao suci Vrhovnog suda vrlo brzo odlučivati o pravima i obvezama parničnih stranaka u konkretnim predmetima vezanim uz navedenu temu.

Organizatoru radionice slobodni smo ponuditi da u okvir najavljene teme radionice uvrsti analizu pravnih stavova jednog uglednog odvjetničkog društva vezano za ovu temu. Zastupajući klijenta (ADDIKO banku) kao tuženika, u podnesku tuženika od 21. kolovoza 2017. godine (dakle, prije presude Europskog suda C-118/17, i prije posljednjih revizijskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske) u točki 2. navodeći zakonske odredbe, između ostalog zaključuje: „Dakle, odredbe koje se odnose na valutnu klauzulu CHF, promjenjivu kamatnu stopu, visinu kamatne stope i visinu obveze tužitelja su objektivno bitni sastojci Ugovora o kreditu bez kojih isti ne može opstati.“

Mi članovi Građanske inicijative ne možemo dovoljno istaći koliko se slažemo sa ovim mišljenjem uglednog odvjetničkog društva koje u navedenom predmetu zastupa banku. Zato očekujemo od sudova u Republici Hrvatskoj da rješavajući u našim pojedinačnim predmetima primjene taj stav opunomoćenog predstavnika tužene banke.

Od kuda sada potreba za ovakvim radionicama. Ne želimo vjerovati da netko iz bilo kojeg razloga sada želi drugačije tumačiti odredbe Zakona o obveznim odnosima ili na svoj način tumačiti poruke već spomenute presude Europskog suda.

Osim toga, osjetili smo se pozvanim progovoriti o nekim već rečenim stvarima, ali i o nizu novih spoznaja do kojih smo došli našim djelovanjem.
Radi se o presudi EU Suda u Luxemburgu broj predmeta C-118/17 koja je obvezujuća za sve članice EU, a upravo ta presuda bitno osnažuje prava potrošača i borbu Građanske Inicijative LEX FRANAK i napor za postizanje potpune ništetnosti svih kredita podignutih u CHF valuti.

Naša namjera je bila upoznati s rečenom presudom svaku osobu u Hrvatskoj koja može, a i mora donositi odluke o ovom pitanju. Presuda je dostavljena na gotovo 1000 imena i prezimena u Odvjetničkoj i Javnobilježničkoj komori, ministarstvima, Vladi RH, Uredu predsjednice, predsjedniku Sabora, Saborskim odborima za financije i pravosuđa, Općinskim, Županijskim sudovima, Vrhovnom i Ustavnom sudu, i drugima..

Očekivali smo i reakcije i zaista ih je i bilo

Dobili smo više odgovora od kojih izdvajamo odgovor iz Kabineta za gospodarstvo Ureda predsjednice RH u kojem nas poziva na daljnje upoznavanje Ureda sa učincima naše borbe, te odgovor potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova mr. sc. Marije Pejčinović Burić koja je u svojem odgovoru navela kako, citiram: „Presude Suda EU obvezujuće su za sve države članice, njihova tijela državne uprave kao i nacionalne sudove koji po njima trebaju postupati. U skladu s navedenim, ovo će se Ministarstvo voditi presudom Suda u predmetu C-118/17, kao što to i čini i u pogledu druge sudske prakse Suda EU, prilikom obavljanja poslova u svojoj nadležnosti“. Kraj citata. U sličnom obliku dobili smo i odgovor Pomoćnika ministra pravosuđa gospodina Ivana Crnčeca gdje navodi da će se ministarstvo voditi presudom Suda Europske unije donesenom u predmetu C-118/17.

O kakvom se „žamoru“ u medijskom prostoru radi, a ponajprije u komunikaciji prema dužnicima koji imaju kredite u CHF valuti najbolje govori činjenica da se ljudima uporno komunicira da polovicom lipnja ove godine nastupa zastara za eventualno utuženje SAMO PREPLAĆENIH KAMATA, pri čemu se ne daje jasno do znanja da je kolektivnom tužbom osim odredbi ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutna klauzula proglašena ništetnom, a da krajnja posljedica toga treba biti proglašenje svih CHF ugovora ništetnim.

Osim toga Građanska incijativa LEX FRANAK, traži već neko vrijeme da se po uzoru na Austriju napravi sporazum s bankama, uz pomoć države, Vlade RH upravo po pitanju zastarnih rokova,čime bi država poslala jasnu poruku o stvaranju pravne sigurnosti a ne suprotno.
Građanska inicijativa LEX FRANAK neće prestati tražiti put iznalaženja zakonskog rješenja unatoč činjenici da nitko od službenih nositelja vlasti nije našao za shodno dosada primiti predstavnike Inicijative, kako bi se kroz razgovore pronašao način i model za rješenje problema svih CHF kredita i krajnje obeštećenje.

Usprkos tome mi ćemo nastaviti tražiti i inzistirati na činjenici da se svi CHF krediti trebaju proglasiti ništetnim, po uzoru na Europsku uniju, a nadamo se da i Hrvatska pripada toj zajednici, i to ne tek deklarativno.

Također, Građanska incijativa LEX FRANAK uputiti će pitanja svim kandidatima za EU parlament da se očituju:

– Jesu li za to da se i u Hrvatskoj kao i u ostalim zemljama EU koje su imale
problem CHF kredita isti proglase ništetnim?
– Hoće li navedeni stav o apsolutnoj ništetnosti ugovora zagovarati i u EU parlamentu, ukoliko budi izabrani?

Na kraju pressice,Građanska inicijativa LEX FRANAK poziva banke, za koje je pravomoćnom kolektivnom presudom utvrđeno da su u ugovorima o kreditu ugovarale ništetne odredbe o valutnoj klauzuli CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi, kada već nisu pozvale dužnike kako bi im temeljem pravomoćne presude vratile nezakonito naplaćene iznose kredita, svakako ustupe potrebne informacije i dokumentaciju po njihovim kreditnim partijama, kako bi svoja prava mogli ostvariti putem suda. Ovaj poziv ističemo uslijed nekorektnog postupanja banaka prema svojim klijentima, kao krajnji odraz nepoštivanja zakona od strane istih, posebno iz razloga dobivanja informacija od velikog broja korisnika kredita kako im banke odgovaraju da im nisu dužne dostaviti dokumentaciju ili odugovlače sa izdavanjem iste. U tome posebno prednjači ADDIKO banka kao jedna od najnekorektnijih, piše inicijativa.

Facebook Komentari