Usvojen Akcijski plan za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020

Republika Hrvatska od 1. siječnja 2020. godine po prvi puta preuzima šestomjesečno predsjedanje Vijećem Europske unije te je slijedom toga pripremljen Akcijski plan za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. Plan predstavlja temeljni dokument koji definira i opisuje zadaće države predsjedateljice te pripremne radnje za Predsjedanje.

Akcijski plan pojašnjava ulogu predsjedatelja Vijećem Europske unije te aktivnosti koje su time obuhvaćene. Precizno se definira raspodjela zadaća i poslova između organizacijskih jedinica u Zagrebu i Bruxellesu te koordinacija i suradnja svih nacionalnih institucija i tijela Republike Hrvatske uključenih u Predsjedanje. Također, njime su definirani i rokovi za pripremu i provedbu aktivnosti Predsjedanja, a koji predstavljaju podlogu za tijela državne uprave uključena u Predsjedanje u ispunjavanju njihovih zadaća i praćenje priprema za Predsjedanje, piše MVEP.

Nadalje, Akcijski plan određuje i organizacijsko logističke aspekte događaja u sklopu Predsjedanja koje koordinira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za pripremne i provedbene aktivnosti Predsjedanja, uz suradnju ostalih tijela državne uprave koja su uključena u Predsjedanje. Poseban dio plana posvećen je osposobljavanju djelatnika koji su uključeni u aktivnosti Predsjedanja kao i komunikacijske i kulturne aktivnosti koje uključuju izbor loga i slogana te izradu kulturnog programa. Planom se, također, definira proces pripreme i usvajanja Programa Predsjedanja, koji se uobičajeno usvaja neposredno prije preuzimanja Predsjedanja. Ujedno, ovaj plan je okvir koji predstavlja dinamiku izvršenja obveza pripremnih aktivnosti, s ciljem da se prvo hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije uspješno provede.

Tekst Akcijskog plana za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. dostupan na:

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2019/Travanj/152%20sjednica%20VRH//152%20-%203.pdf

Facebook Komentari