Prava reforma školstva, pred zatvaranjem 174 škole

Po smjernicama Ministarstva obrazovanja, novom mrežom osnovnih škola, čiji su temelji postavljeni prihvaćanjem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, od osnivača na razini Hrvatske, očekuje se da opravdaju rad škola s malim brojem učenika, svakako onih s manje od 150 učenika, kojih je u Hrvatskoj 174, kao i rad prekapacitiranih škola (takvih je 235) i donesu odluke koja će se obrazovna ustanova ugasiti, a koja će promijeniti status od matične, u područnu školu.

Osnivači financiraju škole U trenutku kada osnivači, gradovi, općine, županije ministrici dostavljaju prijedloge i računaju koje su mi škole optimalne, a na temelju čega bi se trebala izraditi i konačna verzija mreže škola, već sada je poznato da bi po smjernicama ministrice Divjak, vrata samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji trebalo zatvoriti barem 16 škola jer imaju manje od 150 učenika, dok bi se taj broj na području Splitsko-dalmatinske županije odnosio na 22 škole koje bi morale promijeniti status – od matične u područnu školu, piše Večernji.

Facebook Komentari