VIDEO Žestoki dvoboj Aleksića s Adrovićem, objasnio mu zašto su banke lažljiva gomila lažljivaca

Ad

U TNT-u žestoki dvoboj predstavnika Udruge Franak Gorana Aleksića i direktora Hrvatske udruge banaka Zdenka Adrovića oko odluke Vrhovnog suda o kreditima konvertiranima iz švicarca u euro.

Goran Aleksić nije htio povući svoju izjavu o bankama kao lažljivoj hrpi lažova. “Imam za to argumente, to se ne odnosi na gospodina Adrovića nego na banke i udrugu banaka kao pravnih osoba”, rekao je i istaknuo da su sve presude protiv banaka dokaz da su lagale i zato ne želi povući izjavu o lažljivim lažovima.

Predsjednik Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović uzvraća da je odluka Vrhovnog suda ustvari odluka da se sporovi vraćaju na prvostupanjski sud. Kaže da su dugotrajnost postupka i skupoća rizik i za banke i dužnike.

Aleksić pak odgovara da se kolektivna presuda odnosi na sve CHF kredite i ima ih 125.000 te da su svi u okviru kolektivne presude. Kaže da postoji još mogućnost revizije presude Vrhovnog suda.”Ali ako ljudi ne tuže uskoro sve će im otići u zastaru, no može doći i do revizije presude u korist banaka”, priznao je.

“Nama su nametnute nepoštene kamatne stope i da je to tako potvrđeno kolektivnom presudom u kojoj stoji da se odnosi na kredite u eurima i švicarskim francima.” Istaknuo je da su banke jednostrano i same određivale kamate. “I korisnici koji su uzeli kredite prije 10.1.2017. imaju kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke i koja je nepoštena i ništetna”, rekao je.

Adrović ne očekuje masovne tužbe ljudi koji su konvertirali kredite. Kaže da je čitava lepeza ljudi , od onih koji su ultimativno tražili CHF kredit do malih koji nisu možda ni razumijeli sve vezano za CHF.

“Imamo slučaj u kojima su prava dužnika u CHF i EUR nakon konverzije izjednačeni i postavlja se pitanje zašto bi sad korisnici kredita u eurima bili u podređenom položaju”, zapitao se.

Kada je riječ o ishodima sudskih procesa kaže: “Sudovi su se predomišljali u više navrata. Ima osam revizija banaka na Vrhovnom sudu.”

Aleksić odgovara da je većina pravomoćnih presuda bila u korist potrošača, a ima i dosta prvostupanjskih presuda u korist potrošača.

Kaže kako su banke kod ugovaranja tipskih ugovora morale upozoriti potrošača na rizike CHF-a, a nisu. “Jedino upozorenje koje smo dobili je bilo da će se tečaj možda mijenjati. To nije upozorenje. Upozorenje je da su objasnile razliku između jedne i druge klauzule, upozorenje bi bilo da su rekli kako je franak oaza za kapital kada dođe do gospodarske krize i da banke nemaju u monetarnom sustavu franke nego to rade pomalo kockarski gdje je rizik na potrošaču. Nigdje se zapadno od Hrvatske nije tako ugovarala kamatna stopa”, kazao je Aleksić.

Adrović se požalio da su banke u godini u kojoj je izvršena konverzija imale gubitak od milijardu eura. “Jedina smo zemlja gdje je banka u potpunosti snosila troškove konverzije”, rekao je i dodao kako se nada da će predmeti doći na Europski sud, a pozivajući se na presudu tog suda u slučaju Lex Škibola.

Kaže kako su banke prilagodile svoja poslovanja regulaciji koja je izmijenjena. Ističe da treba posebnu pažnju obratiti na pravnu sigurnost. “Zaštita potrošača je važna stvar, ali vladavina prava je barem isto toliko važna. Ako ne primjenjujemo vladavinu prava imamo manje investicija i više kamatne stope.” Kaže da povjerenje u bankarski sustav nije poljuljano.

Aleksić pak odgovara da se sada radi puno transparentije, ali da su banke to mogle i prije jer su banke majke poslovale po propisima, dok njihove ispostave u Hrvatskoj to nisu radile. “Krivim naše hrvatske uprave koji su se ponašali kao kvislinzi”, rekao je Aleksić.

Pozvao je ljude da tuže.

“Za prosječan tužbeni proces trošak je od 7000 do 15.000 kuna u dvije do tri godine. Ako se izgubi to je onda 30.000 kuna, ali banka je ta koja će izgubiti spor pa će sve platiti”, rekao je.

“Naravno da neće biti tako”, uzvratio je Adrović i dodao da troškovi nisu beznačajni.

Facebook Komentari