Otvoreno HRT: Tko se može pozvati na priziv savjesti?

Ad

U odnosu na 2014. godinu kada se provodilo ispitivanje o prizivu savjesti, u Hrvatskoj je porastao postotak liječnika koji se pozivaju na primjenu toga instituta. O utjecaju ginekološkog priziva savjesti na dostupnost namjernog prekida trudnoće bilo je riječi u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno”.

Lada Zibar, predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku Hrvatske liječničke komore, kazala je da priziv savjesti nije kršenje etičkog kodeksa već da je zajamčen i zakonom o liječništvu, a i kodeksom medicinske etike i deontologije.

Naglasila je da kodeks i zakon nisu baš uvijek sukladni, ali da u ovome slučaju jesu.

– Naš kodeks propisuje da svaki liječnik ima pravo na priziv savjesti ako to ne ugrožava život i zdravlje pacijenta. Također ondje stoji da o tome mora obavijestiti svoga nadređenoga i uputiti liječniku iste struke. Otprilike isto govori i zakon o liječništvu, kazala je.

Jasna Karačić, predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata, rekla je da priziv savjesti nastaje radi pitanja početka života.

– Oko toga nikada neće biti konsenzusa jer svatko ima svoje mišljenje oko toga kada počinje život. Mi već godinama gubimo dragocjeno vrijeme oko toga kada počinje život umjesto da se posvetimo načinu prevencije. A onda kada dođe do toga da žena želi napraviti prekid trudnože, trebalo bi to napraviti na dostojanstven način. To jest moralno pitanje, ali ne smije biti političko. Sve je više pitanja na koja se liječnici mogu pozivati na priziv savjesti – tu je i pitanje matičnih stanica i sve novo što nosi moderna medicina, kazala je.

Odgovarajući na pitanje ograničava li priziv savjesti zdravstvenu zaštitu Ante Čorušić, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb, rekao je da to nije slučaj.

– Hrvatski ginekolozi po zakonu o liječništvu iz 2003. i dopunjenom iz 2008. imaju pravo na priziv savjesti kada je riječ o pobačaju. U Hrvatskoj je trenutačno registrirano u Hrvatskom liječničkom zboru 711 ginekologa. Stoga se ne treba nitko bojati da će u Hrvatskoj biti ugroženo pravo na izbor pacijenticama. Nemojmo zaboraviti da pobačaj nije kategorija liječenja, već je to medicinski zahvat. Na zahtjev pacijentice se napravi taj zahvat. To je nužno zlo i ne može se izbjeći. Ja vjerujem da nitko nije zagovornik pobačaja kao metode kontracepcije, rekao je Čorušić.

Govoreći o povećanom postotku liječnika koji se pozivaju na priziv savjesti u odnosu na 2014. godinu, Paula Zore iz Platforme za reproduktivna prava kazala je da u Hrvatskoj postoji pritisak od strane javnosti, ali i u stručnim krugovima. Dodaje da ne postoji nijedan obvezujući međunarodni dokument koji bi od države zahtijevao da ima to pravo.

– Priziv savjesti postoji prije svega vezano za vojnu obavezu, međutim ovdje se paralela ne može povući jer ovdje nije riječ o obavezi već o profesiji i izboru. Isto tako kao što u profesionalnoj vojsci nema priziva savjesti ne može ga biti niti u medicini, rekla je.

Facebook Komentari