Analiza HGK: Kako će usporavanje njemačkoga gospodarstva utjecati na BDP Hrvatske

Ad

Kretanje BDP-a Hrvatske znatno ovisi o kretanju inozemne potražnje za robama i uslugama, a ta potražnja ovisi o uvjetima na globalnom tržištu i na bližim, regionalnim tržištima, stoji u zaključnim razmatranjima analize HGK o utjecaju Njemačke na hrvatski BDP.

Ona naravno nije definirana samo egzogenim čimbenicima, već je na nju moguće utjecati povećanjem konkurentnosti roba i usluga, boljom promocijom ili uključivanjem u političko-ekonomske integracije poput pristupanja Hrvatske EU 2013. godine koje je imalo znatan utjecaj na dinamičan rast izvoza.

Ako se promatraju samo vanjski čimbenici, uspostavlja se veza između rasta potražnje na pojedinim tržištima, rasta njihovih gospodarstava (BDP-a) i rasta potražnje za hrvatskim robama i uslugama, što se posebno odnosi na najveća izvozna tržišta Hrvatske.

Među tim tržištima posebno mjesto zauzima Njemačka koja je trenutno drugo tržište za robni izvoz i prvo za izvoz usluga. Premda je gotovo nemoguće razdvojiti utjecaje pristupanja Hrvatske zajedničkom tržištu EU i rasta njemačkoga gospodarstva na znatniji rast robnog izvoza Hrvatske u posljednjih pet godina, izvoz turističkih usluga, na koji je pristupanje imalo znatno manji utjecaj, pokazuje snažnu povezanost kretanja BDP-a Njemačke i potražnje za tim uslugama.

To se naravno ne pokazuje samo za Njemačku, već i za Italiju, Sloveniju i ostale najveće vanjskotrgovinske partnere, ali i za EU u cjelini. Njemačka je zbog visokih udjela od 13,2% u ukupnom robnom izvozu Hrvatske i 20,4% u izvozu usluga (podaci za 2018. i prva tri kvartala 2018. godine)
ipak najvažnija za Hrvatsku jer takvi udjeli znače da Njemačka u ukupnoj domaćoj i inozemnoj potražnji u Hrvatskoj sudjeluje s približno 6%, a u inozemnoj potražnji s približno 17% i time najviše od svih vanjskotrgovinskih partnera utječe na kretanje hrvatskoga gospodarstva.

Navedeni udjeli Njemačke u ukupnoj potražnji u Hrvatskoj znače i da bi se vrijednost izvoza roba i usluga prema Njemačkoj, ako se ništa drugo ne mijenja (ceteris paribus), realno trebala povećati približno 12% da bi se BDP Hrvatske povećao za 1% (nominalni rast trebao bi biti nešto veći). Za takav bi se rast robni izvoz trebao povećati približno 30% ili izvoz usluga za približno 20%. Međutim, kako povećana potražnja uvijek dovodi i do povećanja vrijednosti uvoza, taj rast bi ipak morao biti znatno veći.

Prema optimističnom scenariju po kojem bi se vrijednost uvoza povećala za 30% vrijednosti povećanog izvoza, ukupnu vrijednost izvoza roba i usluga u Njemačku trebalo bi povećati za približno 17%, odnosno vrijednost robnog izvoza za približno 45% ili vrijednost izvoza usluga za oko 30%.

Takav je rast izvoza prema Njemačkoj prilično zahtjevan s obzirom na to da je u razdoblju od 2015. do 2018. godine, u kojem je na kretanje izvoza znatno utjecalo pristupanju Hrvatske EU i nesigurnost pojedinih turističkih destinacija u široj regiji, Hrvatska prema Njemačkoj ostvarila prosječan godišnji rast robnog izvoza od 13,4%, dok je rast izvoza usluga bio približno upola manji (za 2018. godinu još nisu dostupni podaci).

Stoga je za Hrvatsku, osim mjera za poticanje izvoza i veće orijentacije poduzetnika na izvoz, izrazito bitan i daljnji rast potražnje u Njemačkoj, odnosno rast njemačkoga gospodarstva. Pritom ipak treba još jednom napomenuti da robni uvoz iz Hrvatske čini tek 0,18% vrijednosti ukupnog njemačkog uvoza, što znači da ni osjetno povećanje uvoza iz Hrvatske ne bi imalo znatniji utjecaj na ukupan uvoz.

Primjerice, kada bi robni izvoz Hrvatske u Njemačku trenutno bio dva puta veći, i dalje bi činio tek 0,35% uvoza Njemačke. Kod izvoza usluga situacija je ipak malo zahtjevnija jer je Hrvatska peta inozemna destinacija njemačkih turista s udjelom od približno 3,5%. Zbog takvog udjela dugotrajnije zadržavanje visokih stopa rasta podrazumijeva znatan rast potražnje za turističkim putovanjima stanovništva Njemačke ili različitim čimbenicima izazvan gubitak atraktivnosti drugih turističkih destinacija.

Sve to dodatno naglašava „negativan“ utjecaj predviđenog usporavanja rasta za Njemačku u ovoj godini na iste takve procjene za Hrvatsku, pogotovo kada se uzme u obzir snažan utjecaj njemačkoga gospodarstva na kretanja na razini cijele EU.

Facebook Komentari