Nova vratolomija vladajućih: Revolving door službenike u državnim tijelima zamjenjuju entourage radnici

Vlada Republike Hrvatske namjerava tzv. revolving door službenike, koje je, kao službenike koji dolaze i odlaze s ministrom, ali bez javnog natječaja, uvela Vlada Zorana Milanovića, a koje rješenje je na traženje Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Ustavni sud ukinuo s 1. siječnja 2016. godine, zamijeniti „entourage radnicima“, piše SDLSN

To je razvidno iz danas objavljenog prijedloga Zakona o sustavu državne uprave, koji je upućen u proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na portalu e-Savjetovanja.

Da je tako, razvidno je iz članka 47. Zakona, koji predviđa da poslove podrške čelniku tijela državne uprave u provedbi utvrđene politike Vlade mogu na određeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata čelnika tijela državne uprave, obavljati druge osobe na koje se primjenjuju opći propisi o radu.

Pri tome vrste radnih mjesta, uvjete za obavljanje poslova i način određivanja plaće takvih „radnika“ Vlada ostavlja urediti nakon donošenja Zakona i to uredbom.

Ovakvo rješenje na tragu je, kako izgleda, svim vlastodršcima omiljene ideje da u ministarskim kabinetima instaliraju „svoje“ ljude, što god to značilo.

Međutim, dok su Milanovićevi „kružnovratni službenici“ mogli biti novačeni i iz redova postojećih službenika, rješenje koje se sada predlaže, s obzirom na to da se radi o osobama na koje se primjenjuju opći propisi o radu, odnosno da bi postojeći službenici u slučaju takvog zapošljavanja izgubili kontinuitet državne službe, za posljedicu će imati popunjavanje takvih mjesta iz stručno-stranačkog kadrovskog bazena izvan državne službe.

Aktualna Vlada ovim rješenjem, posebice ukoliko posebnom uredbom propiše zapošljavanje u kabinetima putem javnog natječaja, namjerava doskočiti temeljnoj zamjerci Ustavnog suda, zbog koje je i palo Milanovićevo rješenje, a to je da svaki državljanin RH ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe, što je u slučaju prethodnog rješenja izostalo.

Tako će se, ukoliko ovakvo rješenje popunjavanja ministarskih kabineta prođe, „kružna vrata“ ponovno otvoriti za ljude koji će činiti ministarsku svitu i uživati poseban status u državnoj službi, ovoga puta u svojstvu „entourage radnika“, piše Siniša Kuhar iz SDLSN-a.

Facebook Komentari