VIDEO Boris Jokić: Blaženka Divjak nema hrabrosti, pa prebacuje odgovornost na nastavnike

Gostujući u emisiji ”Dogmatica”, urednika i voditelja Željka Matića, bivši voditelj kurikularne reforme Boris Jokić kazao je kako je dobro
što je ministrica Blaženka Divjak napisala na svom facebook profilu da je ”shvatila jasnu poruku te da će uvažiti kritike”, vezano za izbacivanja pojedinih naslova lektire iz kurikuluma hrvatskog jezika.

No, jako je loše, tvrdi Jokić, što je na nastavnike prebacila još veću odgovornost.

-Pohvaljujem što je priznala grešku kao političarka, no nije dobro da se tolika odgovornost prebacuje na same nastavnike. To je teška zadaća, a ministrica Divjak prebacuje odgovornost, to nije dobro niti odgovorno prema njima. Trebalo bi biti više hrabrosti, vizije, odlučnosti u vođenju obrazovne politike – komentirao je Jokić najavu Blaženke Divjak kako će nastavnicima biti poslan anketni listić oko lektire.

Vezano za vjeronauk Boris Jokić je rekao da kada je on bio voditelj kurikularne reforme, ”da su sve tri velike vjerske zajednice, Katolička i Pravoslavna Crkva te Islamska zajednica davale potporu procesima, pa i kada je kurikulum vjeronauka u pitanju.”

-Griješio bi dušu kada bi rekao da tada, u tom trenutku nisam imao načelnu potporu sve tri vjerske zajednice. Naravno postojali su pojedinci koji su to sve htjeli sabotirati. No, kada je u pitanju radna skupina koja se tada bavila kurikulumom vjeronauka, htjeli su ga modernizirati, malo pomaknuti iz strogo konfesionalnog pristupa, jer su i sami znali da takav pristup ”nema prođu” kod većine učenika. –
komentirao je Jukić vjeronauk u kontekstu kurikularne reforme.

U razgovoru sa urednikom i voditeljem Željkom Matićem, Boris Jokić je komentirao niz tema vezanih za obrazovanje, od građanskog odgoja koji bi iduće godine trebao biti uveden kao međupredmetni sadržaj, kao i je li uopće reforma školstva moguća bez promjene svjetonazora.

Facebook Komentari