HERA najavila smanjenje cijene struje za poduzetništvo

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 29. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. donijelo je Odluke o iznosima tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije za 2019. godinu.

Temeljem ovih Odluka, prosječno smanjenje mrežarina elektroenergetskog sustava, odnosno iznosa tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo u 2019. godini, u odnosu na 2018. godinu, iznosit će (ovisno o naponskoj razini priključenja) 10 – 15%.

Praćenjem dinamike značajki koje utječu na hrvatsko tržište električne energije, HERA je ustanovila kako je tijekom 2017. i 2018. godine došlo do pozitivnih promjena na nacionalnom tržištu kapitala i posljedičnog poboljšanja kreditnog rejtinga RH.

Na temelju provedenih konzultacija s dijelom dionika hrvatskog tržišta električne energije, kao i redovnih strateških konzultacija s ministarstvom nadležnim za energetiku (kao predstavnikom vlasnika oba hrvatska operatora elektroenergetskog sustava: operatora prijenosnog sustava HOPS d.o.o. i operatora distribucijskog sustava HEP-ODS d.o.o.), uz analizu mogućih utjecaja promjena na tržištu kapitala, HERA je krajem 2018. po službenoj dužnosti pokrenula postupak određivanja iznosa tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije. Paralelno s analizom utjecaja promjena relevantnih metodoloških parametara na regulirane komponente prihoda i plansko poslovanje operatora elektroenergetskog sustava, analizirane su i mogućnosti da se pozitivni efekti poboljšanja kreditnog rejtinga RH proslijede korisnicima elektroenergetskog sustava.

Odlukom HERA-e od 13. prosinca 2018. godine smanjeni su iznosi tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije, i to za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na visokom naponu smanjenje prosječnih iznosa tarifnih stavki iznosi 10%, za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo
na srednjem naponu smanjenje prosječnih iznosa tarifnih stavki iznosi 15%, a za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na niskom naponu tarifni model Crveni smanjenje prosječnih iznosa tarifnih stavki iznosi 15%.

Imajući u vidu potrebu da se zadrži investicijska sposobnost operatora sustava, HERA je prilikom analize koja je prethodila donošenju odluka o iznosima tarifnih stavki procijenila da efekt smanjenja prihoda od tarifnih stavki neće utjecati na investicijsku sposobnost HOPS-a i HEP-ODS-a – jer usprkos efektivnom smanjenju planskih prihoda planirani novčani tijek oba operatora ostaje pozitivan te oba operatora ostvaruju dobit iz poslovanja.

HERA je procijenila da se u ovom trenutku efekt smanjenja prihoda od tarifnih stavki treba prioritetno usmjeriti u korist industrijskih kupaca električne energije (poduzetništva), koji su usporednom analizom na razini EU i regije identificirani kao korisnici hrvatskog elektroenergetskog sustava koji plaćaju neproporcionalno visoke mrežarine (→ naknade za prijenos i distribuciju).

Pozitivni efekt smanjivanja tarifnih stavki za distribuciju električne energije ipak će osjetiti i dio kućanstava – konkretno kućanstva starifnim modelom crveni (→ kućanstva koja mrežarinu plaćaju i prema vršnoj snazi).

Naime, premda je prilikom donošenja odluke o smanjivanju iznosa tarifnih stavki namjera bila da se smanje samo iznosi tarifnih stavki za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo, HERA je smatrala potrebnim zadržati načelo da u istim tarifnim modelima (Plavi, Bijeli, Crveni) treba zadržati iste iznose tarifnih stavki. Dodatno, činjenica je da je utjecaj krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo, tarifni model Crveni, na rezultate smanjivanja tarifnih stavki za distribuciju zanemariv, iz razloga što je takvim kupcima, primjerice u 2017. godine, prodano tek 0,1% ukupne električne energije, kaže HERA.

Facebook Komentari