Hrvatski sabor je većinom glasova donio paket od devet poreznih zakona

Hrvatski sabor je većinom glasova donio paket od devet poreznih zakona. Riječ je o izmjenama zakona o PDV-u, porezu na promet nekretnina, porezu na dobit, porezu na dohodak, doprinosima, fiskalizaciji u prometu gotovinom, općem poreznom zakonu, administrativnoj suradnji u području poreza te o zakonu o trošarinama koji stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine.

Najviše amandmana, njih 22, upućeno je na Zakon o PDV-u, kojim će se sniženom stopom od 13% oporezivati svježe ili rashlađeno meso, riba, voće, povrće i jaja te povezane usluge isporuke živih životinja, kao i dječje pelene. Stopom od 5% oporezivat će se svi lijekovi, a manja stopa od 13% primjenjivat će se i na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika. Vlada je prihvatila dva HDZ-ova amandmana kako bi se izjednačila stopa PDV-a od 5% na knjige, novine i časopise objavljene i u elekroničkom izdanju. Vlada je prihvatila i amandman HDZ-a za sniženje PDV-a na mahunarke.

“To je porezno rasterećenje do sada iznosilo 3,8 milijardi kuna, a u trećem je krugu riječ o 2,8 milijardi kuna, što je ukupno rasterećenje od 6,4 milijarde kuna”, poručio je ministar financija Zdravko Marić. Osnovni cilj izmjena Zakona o porezu na dohodak je dodatno smanjenje poreznog opterećenja rada i poduzetništva te daljnje pojednostavljenje poreznog sustava, izmjenama Zakona o doprinosima ukidaju se dva doprinosa – za zapošljavanje od 1,7 posto i za zaštitu zdravlja na radu od 0,5 posto, ali se istodobno povećava doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15 na 16,5 posto.

Marić odbijao amandmane, oporba negodovala

Saborska rasprava o amandmanima na paket poreznih zakona prošla je u znaku negodovanja oporbe jer ih je Vlada gotovo sve odbila te stanki na zahtjev SDP-a koji tvrdi da cilj reforme nije pomoći građanima, nego “povećati plaću premijeru Andreju Plenkoviću i njegovoj eliti”. Najviše amandmana bilo je na zakon o PDV-u, oporba je tražila proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13%, no ministar Zdravko Marić je uzvraćao kako bi dodatna proširenja bila izvan fiskalnih mogućnosti.

Tijekom rasprave o amandmanima na Zakon o PDV-u SDP-ov Gordan Maras zatražio je u ime svog saborskog kluba stanku kako bi se konzultirali oko amandmana. Ovom reformom se povećava plaća za nešto više od jedan posto zaposlenih u RH Plenkoviću i njegovoj eliti, a za većinu građana se neće promijeniti ništa. Samo tijekom protekle tri godine proračunski prihodi su porasli za preko 25 milijardi kuna, no Vlada ne da ne daje, nego uzima, rekao je Maras.

HSS-ov Davor Vlaović poručio je kako je smanjivanje stope PDV-a sa 25 na 13 posto za prehrambene artikle iz potrošačke košarice za pozdraviti no i dodao kako smatra da je to nedovoljno. “Imamo jednu od najviših stopa u okružju… Smatramo da nije dostatno smanjenje sa 25 na 13 posto i predlažemo da to bude 10 posto, a za neke naše tradicionalne proizvode predlagali smo da se oslobode opće stope PDV-a”, navodio je Vlaović. Sigurno da ćemo u idućim krugovima razmatrati da se i neki drugi elementi pa i cjelokupna hrana spusti na sniženu stopu PDV-a, uzvraćao je ministar financija Marić ponavljajući kako je predloženo u okviru financijskih mogućnosti.

Ni jedan amandman oporbe niste prihvatili, ispada da ni jedan nije dobar, zamjerao je ‘mostovac’ Tomislav Panenić prilikom rasprave o zakonu o PDV-u. Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) nezadovoljan odbijenim amandmanom kojeg je predložio na Zakon o porezu na dohodak poručio je vladajućima kako nemaju dovoljno političke volje te “žele trpati u džepove samo onih koji imaju”. Predlažemo da se osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka poveća sa 3.800 na 5.000 kuna. Smatramo čak da treba dostići razinu prosječne plaće u Hrvatskoj i to bi bilo najpravednije, a vi kažete da to ne može jer će dovesti da jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljno novca. Ako se to i dogodi onda iz središnje državnog proračuna treba formirati kompenzacijski fond i od njega dati jedinicama lokalne samouprave na temelju protekle godine, ono što im pripada, poručio je Lovrinović.

Petrov: Zar ni jedan oporbeni amandman nije dovoljno dobar?

“Zar nijedan amandman koji je došao iz oporbe nije dovoljno dobar za vladajuće. Pozorno sam pratio ministra financija i moglo se vidjeti da mu je neugodno, određene amandmane je trebalo odbiti jer je to pravilo ove Vlade, zamjerio je vladajućima čelnik Mosta Božo Petrov, koji je uoči glasovanja o poreznim zakonima zatražio stanku, piše HRT.

Facebook Komentari